Curs d’Atenció Integral d’Infermeria en el Pacient amb Hemofília

El curs ha tingut com a objectiu proporcionar els coneixements específics de la malaltia i les diferents modalitats de tractament tant als professionals infermers que atenen ocasionalment a pacients amb hemofília com als infermers de nova incorporació en centres d’atenció especialitzada en aquesta patologia.

19/03/2018

La Unitat d’Hemofília i la Unitat de Gestió de Coneixement de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron han estat els coordinadors de la segona edició del Curs d’Atenció Integral d’Infermeria en el Pacient amb Hemofília. Un total de 70 professionals han assistit a aquest curs, el qual ha estat impartit per més 16 ponents especialistes en la matèria.

Els infermers han adquirit els coneixements necessaris per tractar de manera acurada els pacients amb hemofília. En aquest sentit, Juan Manuel Lobo, supervisor d’Infermeria de la Unitat d’Hemofília de Vall d’Hebron, ha afirmat que aquest curs és molt important perquè “és l’únic curs d’atenció integral d’infermeria al pacient amb hemofília de tota Espanya i perquè aquesta és una patologia que afecta un nombre de pacients molt reduït, i cal formació sobre com tractar-la”.

Durant el curs s’han tractat diferents temes relacionats amb l’assistència als pacients amb hemofília, com la fisiologia de la coagulació, el diagnòstic i clínica de l’hemofília, el tractament substitutiu i l’educació secundària en l’hemofília. A més, també s’ha realitzat un taller pràctic de tractament coadjuvant en l’hemartrosi i un altre taller de manipulació dels concentrats de factor. El curs ha estat impartit sobretot per professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.