El programa ECMO de l'Àrea General registra avui una alta activitat amb l'assistència de tres pacients crítics

Avui l'Hospital Vall d'Hebron ha registrat una alta activitat en el programa d'ECMO (Oxigenació per Membrana Extracorpòria) de l'Àrea General amb tres pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) que reben aquest suport. Es tracta d'un dels dies amb més activitat del Programa des de la seva creació.

11/04/2018

El sistema ECMO realitza assistència respiratòria (veno-venosa) o cardiorespiratòria (veno-arterial) gràcies a una bomba centrífuga que genera un flux de sang que passa a través d'un oxigenador abans de distribuir-se per tot el cos del pacient. Aquesta tècnica permet substituir la funció cardíaca i/o respiratòria Es tracta d'una tècnica complexa utilitzada en pacients crítics en situació clínica refractària a les mesures de suport convencional.

Un dels casos era un pacient amb un infart agut de miocardi amb doble assistència amb dispositiu Impella i ECMO veno-arterial que ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge com a pont per a la col·locació d'un dispositiu d'assistència prolongada. Es tracta del quart trasllat que es realitza des de Vall d'Hebron a un altre centre hospitalari en estreta col·laboració amb el SEM. L'altre cas ha estat una pacient trasplantada bipulmonar en ECMO veno-venosa que ha estat traslladada a quiròfan per una revisió quirúrgica. Els pacients trasplantats pulmonars es poden beneficiar de la tècnica tant com a pont al trasplantament com en el postoperatori. Per últim, ha ingressat a l'UCI des de quiròfan una pacient en postoperatori d'una cirurgia cardíaca complexa en situació de xoc cardiogènic.

L'assistència de tots els pacients adults de l'HUVH es realitza seguint les recomanacions de la ELSO (Extracorporeal Life Support Organization). Això implica la concentració de casos en una mateixa localització (UCI de l'Àrea General), assistits per un equip multidisciplinari (ECMO team) específicament entrenat en la tècnica i amb múltiples protocols i checklist. Tot això per optimitzar la seguretat d'aquests pacients crítics assistits per aquesta complexa tècnica als quals l'HUVH pretén donar una assistència amb ECMO d'excel·lència.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.