Èxit del Programa d’Antibioticoteràpia Parenteral a Domicili per a nens amb patologies hepàtiques

La Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de l'Hospital Vall d’Hebron ha avaluat el programa per a l'administració d'antibiòtics endovenosos a domicili en pacients pediàtrics. 

04/06/2018

Els pacients que sofreixen patologies hepàtiques o que han rebut un trasplantament de fetge poden requerir tractament antibiòtic durant llargues temporades per prevenir o tractar infeccions. En la majoria dels casos, els antibiòtics s'administren de forma parenteral o endovenosa. En aquests casos, els pacients romanen hospitalitzats durant el temps de tractament, la qual cosa condiciona la logística familiar. Per això, cada vegada s'aposta més per realitzar aquests tractaments a casa. 

L'any 2015, la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de Vall d’Hebron va posar en marxa un Programa d’Antibioticoteràpia Parenteral a Domicili perquè els nens no haguessin de romandre ingressats durant tot el tractament. D'aquesta manera, podrien rebre tractament a casa, la qual cosa repercuteix positivament en la seva qualitat de vida. Per a això, els professionals de la unitat van instruir a les famílies en l'administració del tractament i en la cura de l'accés intravenós. A més, per al control de l'evolució, els pacients havien d'acudir setmanalment a les consultes externes d’hepatologia pediàtrica. 

Per comprovar l'eficàcia i la seguretat del tractament a casa, els professionals de la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric han realitzat una revisió dels 34 episodis d’antibioticoteràpia a domicili que s'han dut a terme des de l'inici del programa. Els resultats del seguiment mostren que no es va registrar cap complicació greu associada al tractament a domicili i que totes les famílies dels pacients van mostrar la seva preferència per aquesta opció respecte a l'hospitalització.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.