Vall d’Hebron organitza la III Jornada de Comissions de Millora de la Pràctica Clínica de Catalunya

Les comissions de Millora de la Pràctica Clínica donen suport als professionals en la identificació, avaluació i reducció de pràctiques innecessàries, inadequades i de poc valor clínic per tal de garantir una assistència de qualitat.

19/06/2018

La Unitat de Millora de la Pràctica Clínica – Direcció de Processos de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron organitza aquest divendres 22 de juny la III Jornada de Comissions de Millora de la Pràctica Clínica de Catalunya, dirigida a professionals assistencials i relacionats amb la millora de la pràctica clínica. En aquesta tercera edició de les Jornades de Comissions de Millora de la Pràctica Clínica es reuniran les comissions de diversos centres sanitaris de Catalunya per compartir i debatre les experiències, metodologies, èxits, reptes i recerca al voltant de la millora de l’adequació.

L’objectiu de les comissions de millora de la pràctica clínica és avaluar els processos assistencials per detectar àrees de millora, eliminar pràctiques que no aporten valor, i avançar en l’eficàcia de l’assistència i la seguretat dels pacients. D’aquesta manera es vol evitar, per exemple, el sobrediagnòstic o la realització de proves que nos són necessàries, que aporten poc valor i que poden posar en perill la seguretat i el benestar dels pacients.

 

Comissió de Millora de la Pràctica Clínica de Vall d’Hebron

En aquest sentit, Vall d’Hebron va crear la Comissió de Millora de la Pràctica Clínica l’any 2016, que, actualment dirigida pel Dr. Sergi Bellmunt, cap de Servei de Cirurgia Vascular, i que està formada per un total de 15 professionals multidisciplinaris de tots els àmbits assistencials, com Infermeria, Medicina, Urgències, Ginecologia o Obstetrícia, tant de l’esfera diagnòstica com terapèutica. Els professionals d’aquesta comissió dissenyen estratègies per identificar i reduir pràctiques de poc valor a l’Hospital.

La comissió s’emmarca dins de la Direcció de Processos, dirigida per la Dra. Soledad Romea, que té com a reptes millorar l’agilitat de l’atenció, la seguretat dels pacients i l’adequació de la pràctica clínica.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.