Vall d’Hebron i Cochrane Rehabilitation signen un acord de col·laboració

La Dra. Sánchez Raya, cap de la Unitat de Lesions Medul·lars, va signar a París un tractat de col·laboració entre el Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Campus Vall d’Hebron i Cochrane Rehabilitation.

30/07/2018

Aquest conveni es va iniciar fa un any i mig amb la Dra. Cuxart, la Dra. Rodríguez, la Dra. Sánchez Raya i amb l’equip del VHIR anaven perfilant el grau de col·laboració, que ha anat canviant per conveni de Cochrane amb Cochrane Rehabilitation. Però no va ser fins al passat 9 de juliol quan en el marc del 12è Congrés Internacional de Medicina Física i Rehabilitació celebrat a París, la Dra. Judith Sánchez Raya va signar amb el Dr. Stefano Negrini l’acord que acreditava la col·laboració entre ambdues associacions.

D’acord amb el Memoràndum firmat a la capital de França, cada organització es compromet a treballar en conjunt per emprendre les següents accions: brindar orientació als autors i editors que escriuen, revisen i publiquen ressenyes i estudis centrats en malalties musculoesquelètiques i rares, espina bífida, amputacions, neurorrehabilitació, cremades, linfedema, rehabilitació cardiorrespiratòria i trasplantada, nens, trastorns de les paraules, i, lesions de medul·la espinal. A més a més de proporcionar constància dintre d’aquests camps, la presentació d’informes de resultats estandarditzats proporcionarà un mètode uniforme de comunicar troballes a través de la literatura mèdica. El Vall d’Hebron Institut recolzarà la disseminació d’informació incloent-hi un enllaç al web de Cochrane Rehabilitation dintre de la pàgina d’inici, i utilitzant les xarxes socials si estan disponibles (en col·laboració amb el comitè de comunicació CR). Com també es mencionarà el Vall d’Hebron Institut de Recerca al web de Cochrane Rehabilitation com una associació associada.

Cochrane Rehabilitation és una xarxa internacional no governamental independent de professionals de la salut i investigadors. Un dels seus objectius és el de garantir que tots els professionals d’aquesta disciplina puguin realitzar la seva pràctica clínica basada en la millor evidència disponible recopilada per revisions sistemàtiques d’alta qualitat.

La Unitat de Rehabilitació Vall d’Hebron forma part del Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), una institució pública que promou i desenvolupa la investigació biomèdica, la innovació i la docència a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.