Experts de Vall d’Hebron publiquen un editorial sobre la relació entre asma i contaminació ambiental

Experts de Vall d’Hebron publiquen un editorial a la revista de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), Arxius de Broncopneumologia, sobre la relació entre l'asma i la contaminació ambiental.

28/08/2018

L'editorial signat per la Dra. Maria Jesús Cruz, cap del Grup de Pneumologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), i els doctors Christian Romero-Mesones i Xavier Muñoz, del Servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d’Hebron, assenyala que tots els professionals de la salut estan d'acord que els nivells elevats de partícules dièsel, ozó, anhídrid sulforos i òxid nitrós poden precipitar l'aparició de símptomes en pacients asmàtics que causen consultes, visites a urgències i hospitalitzacions. 

L'asma és una malaltia de gran impacte a nivell mundial, i en les últimes dècades, ha experimentat un increment de prevalença als països industrialitzats que oscil·la entre el 8% i 10% de la població. Aquest creixement es deu a una millora de les tècniques i criteris diagnòstics, però també a la influència de la contaminació ambiental ja que aquesta pot agreujar la malaltia en els pacients amb asma i fins i tot ser la causa de la malaltia. 
D'una banda, en persones amb asma, l'exposició a altes concentracions de contaminants produeix canvis en la funció pulmonar alterant i incrementant la resposta inflamatòria i irritativa. D'altra banda, en persones que no pateixen aquesta malaltia, s'ha evidenciat que la contaminació pot actuar de tres formes que incrementen el risc de produir respostes asmàtiques: provocant canvis genètics, causant canvis epigenètics o alterant determinats mecanismes immunològics.


Les conseqüències de l'increment de pacients amb asma es tradueixen en un elevat cost socioeconòmic en termes en absentisme laboral, escolar, de recursos sanitaris (consultes, hospitalitzacions i urgències) i morts.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.