Destacada participació de Vall d’Hebron en la Reunió Anual de Cardiologia Geriátrica de la SEC

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha celebrat a Vall d’Hebron la seva Reunió Anual de Cardiologia Geriàtrica amb una destacada participació de professionals del Servei de Cardiologia de l'Hospital. 

04/10/2018

La Secció de Cardiologia Geriàtrica de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha celebrat la seva reunió anual a Vall d’Hebron. Durant aquesta reunió s'han exposat els principals temes d'interès i avanços en els problemes cardiovasculars de les persones d'edat avançada. D'aquesta manera, s'ha parlat de decisions complexes en persones grans amb estenosi aòrtica, l'optimització del tractament farmacològic, la síndrome de Bayés o com proporcionar una atenció global al pacient d’edat avançada. 

Com explica el Dr. David García-Dorado, cap del Servei de Cardiologia de Vall d’Hebron, la cardiologia geriàtrica és un àmbit “cada vegada més rellevant degut, fonamentalment, al ràpid envelliment de la població”. Així mateix, assenyala el Dr. García-Dorado, el Servei de Cardiologia té un enorme interès en aquest camp. “Les nostres principals contribucions han estat a l'àrea clínica, amb el desenvolupament i aplicació de pautes i tractaments en pacients d'edat avançada o molt avançada, però també en el terreny de la recerca, tant clínica com traslacional i bàsica, amb una potent línia de recerca en mecanismes moleculars de l'envelliment cardíac i cardiovascular”, afegeix.

Pel que fa als reptes en aquest àmbit, el Dr. García-Dorado remarca la necessitat de “obtenir major i millor evidència sobre l'eficàcia dels procediments diagnòstics i tractaments en les persones d’edat avançada”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.