Un projecte de Vall d’Hebron, cas d’èxit de transferència de biotecnologia a Catalunya

El 5 de desembre es va presentar l’informe “Escalant la Bioregió a Catalunya”,  un estudi de referència del sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya.  Un dels casos d’èxit que destaca l’informe és un projecte per a automatitzar els rentats vesicals continus, que estan desenvolupant professionals de l’Hospital i del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

13/12/2018

El passat 5 de desembre, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el director general de Biocat, Jordi Naval, van presentar l’informe “Escalant la Bioregió a Catalunya”. Aquest treball és una anàlisi del sector de la salut i de les ciències de la vida a Catalunya, que representa el 7,2 % del producte interior brut (PIB), comptant les empreses del sector i els serveis sanitaris. En conjunt, més de 223.000 persones hi treballen, al voltant d’un 7% de les persones ocupades a Catalunya.

L’informe destaca cinc casos d’èxit de transferència de biotecnologia a la Bioregió. Un dels casos destacats és un projecte per a automatitzar els rentats vesicals continus en pacients portadors de sondes vesicals. Aquestes sondes les porten pacients urològics postoperats de patologies prostàtiques i de bufeta. Actualment aquests rentats es fan mitjançant una tècnica manual. L'automatització permetria una reducció substancial de la majoria de complicacions (obstrucció del sistema, perforació vesical, infecció urinària), així com una disminució dels costos i un augment de la qualitat de les cures. En el projecte hi participen com a investigadora principal Montserrat Llinàs, supervisora d’Infermeria de Vall d’Hebron i investigadora del grup de Recerca Biomèdica en Urologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR); el Dr. Juan Morote, cap del Servei d’Urologia de Vall d’Hebron i cap del grup de Recerca Biomèdica en Urologia del VHIR, i el Dr. David Lorente, del Servei d’Urologia de Vall d’Hebron.

L’any 2013, el projecte va guanyar el primer premi del Concurs d’Innovació del VHIR-HUVH (Hospital Universitari Vall d’Hebron), fet que va impulsar la seva posada en marxa. Gràcies al suport de la Unitat d’Innovació del VHIR es va consolidar la col·laboració empresarial amb l’empresa Vecmedical i el finançament públic a través del programa “Desenvolupament Tecnològic en Salut” de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) el 2015 i del programa CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, del Ministeri de Ciència) el 2017. D’aquesta manera s’ha pogut desenvolupar un prototip que permet automatitzar els rentats vesicals continus i un dummy (bufeta artificial),  que permetrà la validació funcional i millores del prototip així com la formació futura dels professionals. L’any 2019 es durà a terme un assaig clínic per a validar l’eficàcia i seguretat del dispositiu.

Cal destacar que un dels reptes més importants dels projectes com aquest és l’entrada al mercat i  aconseguir que el sector de salut català incorpori les tecnologies que sorgeixen dels hospitals i centres de recerca.

L’Informe Biocat recull un seguit de recomanacions per a consolidar l’escalament del sector els propers anys. Entre les propostes figura millorar els incentius de transferència de tecnologia per als investigadors; fomentar una col·laboració més estreta entre científics, farmacèutiques i inversors per definir més concretament les iniciatives de prova de concepte; enfortir les plataformes locals de descobriment de fàrmacs; proporcionar finançament públic específic; integrar més el CatSalut en les capacitats d’optimitzar els assajos clínics; millorar les capacitats d’innovació del sistema sanitari català i implementar programes de compra pública innovadora.

Share it:

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.