Som l’hospital més valorat per les associacions de pacients segons el Monitor de Reputació Sanitària

Les associacions de pacients valoren l'Hospital Universitari Vall d'Hebron com el millor centre sanitari de l'Estat, segons el Monitor de Reputació Sanitària (MRS) de Merco (Monitor Empresarial de Reputació Corporativa). A més, aquest estudi destaca que el Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron és el millor de tot l'Estat. L'Hospital manté la posició que ocupava l'any passat al cinquè lloc de la classificació dels millors hospitals públics.

28/11/2018

El Monitor de Reputació Sanitària de Merco (Monitor Empresarial de Reputació Corporativa) d’enguany assenyala que les associacions de pacients valoren l’Hospital Universitari Vall d’Hebron com el millor centre sanitari de l’Estat. Segons aquest estudi, el Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital, que té com a cap el Dr. Josep Tabernero, és el millor de l’Estat. A més, l’Hospital és el cinquè centre més valorat pels col·lectius de metges, infermeres, informadors de la salut, gerents i directius d'hospitals i laboratoris.

El Monitor de Reputació Sanitària (MRS) de Merco és l'únic estudi independent que analitza la reputació del sistema sanitari espanyol. Per a realitzar l'estudi, es fa servir una metodologia que combina la percepció del públic amb la realitat del sector. Es tracta de la cinquena edició d'aquest estudi, que avalua la reputació sanitària en diferents categories: Serveis Hospitalaris, Hospitals, Laboratoris Farmacèutics, Empreses de Tecnologia, Empreses de Dispositius Biomèdics, Asseguradores de Salut, Centres de Salut i Fabricants de Productes Sanitaris. Per a realitzar l’estudi, Merco compta amb el suport d'un consell assessor format per representants del Consell General de Metges i del Consell General d'Infermeria, associacions de pacients, periodistes i comunicadors sanitaris, així com persones de reconegut prestigi i trajectòria en la sanitat espanyola.

L'Hospital Universitario La Paz encapçala el rànquing dels hospitals públics amb més reputació del país, seguit de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i de l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron manté la posició que ocupava l'any passat al cinquè lloc de la classificació.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.