Vall d’Hebron és el primer hospital de Catalunya a fer una resecció del cap del pàncrees amb el robot Da Vinci

El cirurgians han fet una duodenopancreatectomia cefàlica mitjançant el robot Da Vinci, que permet que aquesta operació sigui mínimament invasiva ja que l’accés a l’abdomen és laparoscòpic i no cal obrir al pacient

03/04/2019

El Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dirigit per el Dr. Ramón Charco,  ha realitzat una duodenopancreatectomia cefàlica mitjançant el robot Da Vinci per primera vegada a Catalunya. Es tracta d’una intervenció quirúrgica d’alta complexitat realitzada a un home de 59 anys que patia un tumor situat al cap del pàncrees. La intervenció l’han portat a terme el Dr. Joaquín Balsells, cap clínic de Cirurgia Pancreàtica i investigador del grup de Trasplantaments Digestius del VHIR i la Dra. Elizabeth Pando, del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments i també investigadora del grup de Trasplantaments Digestius del VHIR.

En concret, els cirurgians han fet una resecció del cap del pàncrees (duodenopancreatectomia cefàlica) mitjançant el robot Da Vinci, que permet que aquesta operació sigui mínimament invasiva ja que l’accés a l’abdomen és laparoscòpic i no cal obrir al pacient. Això suposa un postoperatori menys dolorós i una recuperació més ràpida que amb una cirurgia oberta, la tècnica estàndard. Vall d’Hebron ja va convertir-se a finals de 2017 en el primer hospital de l’Institut Català de la Salut (ICS) en realitzar aquesta intervenció per laparoscòpia amb una càmera de tres dimensions. Des d’aleshores, ha realitzat un total de deu duodenopancreatectomies cefàliques per laparoscòpia.

Segons explica la Dra. Pando, la duodenopancreatectomia cefàlica amb el robot Da Vinci “ha durat deu hores entre la fase de resecció i la de reconstrucció. Hem tret el tumor, el cap del pàncrees, el duodè, la vesícula i la part final del conducte biliar. Finalment, hem hagut d’unir el budell amb l’estómac, el budell amb el conducte biliar i el budell amb la part del pàncrees que quedava. La intervenció ha estat satisfactòria i el pacient es troba en bon estat”.

Per tal de poder fer aquesta intervenció mitjançant el robot Da Vinci cal que el pacient presenti “un tumor localitzat, que no estigui en contacte amb estructures venoses ni arterials importants, que no tingui obesitat ni hagi patit episodis d’inflamació del pàncrees o de la vesícula o intervencions prèvies que ho dificultin”, exposa el Dr. Balsells. Aquesta tecnologia aporta millor visibilitat pel professional sanitari de la cavitat abdominal i accés al lloc de treball. En permetre més amplitud de moviments facilita l’anastomosi, part final de l’operació un cop s’ha extret el tumor.  

Robot Da Vinci Xi

El robot Da Vinci Xi compta amb tres elements principals. Una consola quirúrgica des d’on el cirurgià controla els instruments quirúrgics a través de dos comandaments i pedals. El carro del pacient, amb quatre braços mòbils que intervenen directament sobre aquest i executen els moviments que ordena el cirurgià, ampliant el rang de moviments de l’instrumental. I la torre de visió, que permet visualitzar la cirurgia mitjançant càmeres que ofereixen una imatge en alta definició.

El robot Da Vinci d’última generació que s’ha fet servir també incorpora un sistema d’imatge fluorescent anomenat Firefly, que permet una localització molt precisa de la correcta vascularització del teixit, de gran utilitzat en la confecció de les anastomosis. 

El Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de la Vall d'Hebron, liderat pel Dr. Ramón Charco, està organitzat en dues seccions: una secció dedicada fonamentalment a la cirurgia hepatobiliar i al trasplantament hepàtic, i una altra dirigida a la cirurgia del pàncrees. Totes dues desenvolupen tècniques mínimament invasives avançades.

 

Share it:

Noticias relacionadas

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.