L’Hospital de Dia de Neurorehabilitació celebra 10 anys com a referent en el tractament dels pacients amb lesions cerebrals

L’Hospital de Dia de Neurorehabilitació ofereix tractament integral cada dia de 9 h a 16 h als pacients adults que han patit una lesió cerebral, per exemple, a causa d’un ictus o un traumatisme cranioencefàlic. Aquest va ser el primer hospital de dia de neurorehabilitació que es va crear en el sistema sanitari públic català, fa 10 anys. Compta amb un equip multidisciplinari integrat per metges, professionals d’infermeria, tècnics en cures auxiliars en infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, treballadors socials i neuropsicòlegs.Vall d’Hebron és l’únic centre que garanteix la continuïtat assistencial dels pacients, des del seu ingrés en fase aguda fins a assolir la màxima recuperació.

28/04/2019

L’Hospital de Dia de Neurorehabilitació de Vall d’Hebron celebra 10 anys de vida. Aquest hospital de dia pertany al Servei de Medicina Física i Rehabilitació i és el centre on reben atenció els pacients que han patit una lesió cerebral, per exemple, a causa d’un ictus o un traumatisme cranioencefàlic. Són pacients que ja han rebut l’alta hospitalària una vegada han superat la fase aguda i subaguda de la lesió i que necessiten continuar amb la seva recuperació a l’hospital de dia. Els pacients acudeixen cada dia de 9 h a 16 h per dur a terme una recuperació integral. El centre atén uns 45 pacients cada any, i vuit de cada deu persones que segueixen tractament han patit un ictus. Els pacients reben tractament i supervisió mèdica i realitzen teràpia neuropsicològica, fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.

Com explica la Dra. Judith Sánchez Raya, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, “metges i metgesses ens encarreguem de supervisar el tractament. Els fisioterapeutes ajuden els pacients a millorar la seva mobilitat, l’equilibri i la marxa, i estimular el control motor. Els terapeutes ocupacionals estan centrats a què els pacients aprenguin de nou a fer tasques de la vida quotidiana, com cuinar, caminar, aixecar-se del llit, anar a comprar... Els logopedes reeduquen alteracions de la parla, el llenguatge i la deglució. I els neuropsicòlegs treballen les funcions cognitives, com la memòria o l’atenció”. El fet que els pacients acudeixin cada dia de 9 h a 16 h facilita la seva recuperació. “Es tracta d’un tractament individualitzat i integral”, afegeix la Dra. Judith Sánchez Raya.

Aquest va ser el primer hospital de dia de neurorehabilitació que es va crear en el sistema sanitari públic de Catalunya. El Servei de Medicina Física i Rehabilitació, al qual pertany aquest hospital de dia, presenta dues singularitats importants respecte a altres centres. “En el nostre servei atenem els pacients des del seu ingrés en fase aguda, quan acaben de patir un ictus, per exemple, fins que acaben l’atenció ambulatòria”, explica la Dra. Judith Sánchez Raya. Quan un pacient pateix una lesió cerebral i queda ingressat a Vall d’Hebron, rep tractament rehabilitador ja durant el seu ingrés. Després passa per l’Hospital de Dia de Neurorehabilitació i, quan ja no necessita fer recuperació cada dia de 9 h a 16 h, fa tractament ambulatori per treballar objectius específics. “Garantim la continuïtat assistencial dels pacients, des que ingressen fins que reben l’alta del tractament ambulatori”, remarca la Dra. Judith Sánchez Raya. A més, com assenyala la Dra. Susana Rodríguez, cap clínica de la Unitat de Neurorehabilitació del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, es treballa per objectius: “En comptes de prescriure un període de temps concret de tractament, els nostres pacients realitzen rehabilitació a l’Hospital de Dia de Neurorehabilitació fins que han assolit el seu màxim nivell de recuperació. No importa el temps que necessitin, sinó que fan rehabilitació fins a aconseguir els objectius establerts en funció de la lesió i el grau d’afectació”.

 

Realitat virtual per potenciar la recuperació dels pacients

Els pacients de l’Hospital de Dia de Neurorehabilitació també tenen accés als tractaments més innovadors. En aquest sentit, els pacients que tenen afectada la mobilitat de les extremitats superiors poden realitzar tractament amb realitat virtual. Com explica la Dra. Susana Rodríguez, “vàrem participar en un projecte per desenvolupar i validar una nova eina de tractament amb realitat virtual que promou la recuperació, ja que fomenta la reorganització funcional de les àrees cerebrals afectades. Els pacients que tenen afectada la mobilitat dels braços practiquen diversos jocs gràcies a la realitat virtual. El programa de realitat virtual augmenta l’adherència del pacient als tractaments rehabilitadors amb un enfocament personalitzat. A més, el programa permet monitorar el progrés del pacient mitjançant un sistema de puntuació objectiva”.

 

Servei de Medicina Física i Rehabilitació                                                      

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació, on s’inclou l’Hospital de Dia de Neurorehabilitació, ofereix un tractament integral i multidisciplinari als pacients, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida, mitjançant mesures terapèutiques i ajuts tècnics destinats a corregir o minimitzar la discapacitat diagnosticada. Els professionals que l’integren col·laboren amb molts altres serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital. L’any 2018 van realitzar 35.000 visites en consultes externes i van atendre 8.830 pacients ingressats. El servei compta amb 22 metges rehabilitadors. És un servei de referència a Catalunya per a diferents processos d’alta complexitat (lesions medul·lars, dany cerebral adquirit, espina bífida, cremats). I té un doble vessant (comunitari i terciari), ja que atén pacients de l’àrea de referència, però també aquells d’altres zones que necessiten una atenció altament especialitzada.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.