Comunicat sobre la mort de dos prematurs extrems a Vall d’Hebron

Dos nadons prematurs extrems han mort a Vall d’Hebron els dies 22 i 24 d’abril. Un nadó nascut a les 24 setmanes amb 680 grams de pes i un nadó nascut a les 25 setmanes amb 485 grams. El nadó de 680 grams va néixer el 15 d’abril i tres dies després presentava un quadre de simptomatologia compatible amb enterocolitis i un quadre de sèpsia. El nadó de 485 grams va néixer el 16 d’abril i sis dies després presentava un quadre de simptomatologia compatible amb enterocolitis i un quadre de sèpsia. En tots dos casos es va realitzar tractament simptomàtic, suport vital i teràpia amb antibiòtics d’ampli espectre.

 
28/04/2019

Com explica la Dra. Rocío Cebrián, subdirectora assistencial de Vall d’Hebron, “l’enterocolitis és una malaltia molt freqüent entre els prematurs, que causa la inflamació de l’intestí i facilita el pas dels bacteris a la circulació sanguínia”. En tots dos casos, com afegeix, la Dra. Rocío Cebrián, “el germen associat a la sèpsia ha estat la Klebsiella pneumoniae BLEE, un bacteri multiresistent”. Per tant, la causa de la mort és “una combinació de les complicacions derivades de l’extremada fragilitat pròpia dels nens prematurs sumades a la sèpsia”.

L’extremada prematuritat i el baix pes dels nadons són factors que influencien de forma molt considerable en la probabilitat de supervivència. “En els nadons nascuts amb menys de 700 grams, la supervivència a tot l’Estat és del 46% mentre que a Vall d’Hebron és del 80%. Fa 10 anys, el límit de la viabilitat dels nadons estava en 24 setmanes i 500 grams”, ha afegit la Dra. Rocío Cebrián.

La Dra. Magda Campins, cap del Servei d’Epidemiologia i Medicina Preventiva de Vall d’Hebron, ha assenyalat que “la presència i contagi d’aquests bacteris no és una situació excepcional als hospitals i menys a una UCI a causa de l’extens ús d’antibiòtics i de molta instrumentació”. Des de la detecció d’aquests dos casos d’infecció per Klebsiella pneumoniaeBLEE, “els dos nadons van estar aïllats amb mesures molt estrictes de protecció i hi havia personal dedicat exclusivament a ells”, afegeix la Dra. Magda Campins.

A més, Vall d’Hebron ha aplicat les mesures necessàries per evitar noves complicacions associades a aquest bacteri. “Hem realitzat anàlisi per descartar fonts ambientals del bacteri. També estem estudiant tots els 45 nadons ingressats i hem detectat la presència del bacteri en vuit nens més que no presenten símptomes. No es tracta d’un fet excepcional, ja que aquest bacteri és freqüent als hospitals. Aquests nadons reben l’atenció sanitària per evitar que desenvolupin una infecció”, indica la Dra. Magda Campins.

 

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.