Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient

Vall d’Hebron referma el seu compromís per la sostenibilitat amb l’aplicació de mesures que limiten l’impacte de residus i emissions

04/06/2019

Any rere any, el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus referma la seva aposta pel medi ambient i la sostenibilitat amb l’aplicació de mesures que limiten l’impacte de residus i emissions. En el Dia Mundial del Medi Ambient, convé recordar que la preservació del nostre planeta passa, com a institució, per la nostra quotidianitat. Vall d’Hebron deixa descansar els recursos com l'aigua (tancant aixetes, instal·lant aixetes temporitzades i airejadors, col·locant cisternes de doble descàrrega), l'energia (apaguem els llums i ordinadors, instal·lem detectors volumètrics i enllumenat incandescent o de leds) i el paper i tòner (utilitzem paper reciclat, promovem la digitalització de documents).

També estalviem en climatització (situant la temperatura d'hivern entre 20 i 23 graus i la d'estiu entre 23 i 26), en aparells informàtics (fem un ús racional dels aparells, programem l'estalvi energètic com el mode repòs) i en paper (no llancem paper eixugamans a inodors i instal·lem dispensadors eixugamans de tovalloletes biodegradables).

Per garantir l’aplicació de totes aquestes mesures en el dia a dia de Vall d’Hebron, hem reestructurat i reorientat la Comissió de Medi Ambient, els principals objectius de la qual són l’estalvi energètic i la reducció i millor gestió dels residus que es generen al nostre hospital. Una de les mesures més eficaces que hem pres per reduir el consum energètic és la programació tecnològica en determinades instal·lacions, com ara els blocs quirúrgics. A partir de les sis de la tarda, hem configurat els quiròfans perquè entrin en repòs (baix rendiment): només amb aquesta mesura ja estem estalviant el corresponent a 150.000 euros anuals de consum elèctric. Llegeix aquí tot el que Vall d’Hebron està fent per garantir l’estalvi energètic i la gestió de residus. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.