Celebrem la primera Jornada de Seguretat del Pacient de la UCSI

La jornada ha volgut conscienciar sobre la importància de la seguretat i la comunicació en el procés quirúrgic

04/07/2019

Conscienciar sobre la importància de la seguretat i la comunicació en el procés quirúrgic i procurar un espai de reflexió i intercanvi als professionals. Són els objectius de la primera Jornada de Seguretat del Pacient de la UCSI, que Vall d’Hebron ha celebrat aquest divendres al Parc Sanitari Pere Virgili. La Dra. Elena Carreras, cap del Servei d’Obstetrícia i presidenta de la Comissió de Seguretat de Vall d’Hebron, ha obert la jornada explicant L’augment de la seguretat del pacient i del professional a Vall d’Hebron: per què i com. “El nou model de seguretat del nostre hospital funciona des de 2017 i ha donat molt bons resultats”, defensa la Dra. Carreras: “Els referents de seguretat són professionals que treballen dins dels processos de manera que la resolució de qualsevol incident es realitza el més a prop del malalt possible i de manera estandarditzada”.

Qualsevol professional de Vall d’Hebron que detecti alguna qüestió relativa a la seguretat que afecti el pacient pot notificar-la de forma anònima amb el sistema d’informació TPSC Cloud.Els referents de seguretat analitzen l’incident, dissenyen una acció de millora en cas necessari i la implementen. Si l’incident és important, poden arribar a participar de l’anàlisi les subcomissions relacionades amb seguretat o la mateixa comissió. Aquesta anàlisi no és mai punitiva, sinó que cerca posar barreres perquè l’incident no es torni a produir. Des que es va posar en marxa el programa, les notificacions han augmentat de forma substancial. “S’ha observat que els hospitals més segurs del món són els que registren un major nombre de notificacions, com el Virginia Mason de Seattle o el Karolinska a Suècia”, apunta l’infermer Daniel López, tècnic de suport metodològic al procés quirúrgic: “A Vall d’Hebron intentem instal·lar aquest canvi de cultura basat en la millora constant”.

La seguretat, cosa de tots

“En el procés quirúrgic revisem contínuament els processos i implantem mesures per evitar errors i involucrar tot el personal, des del zelador al cirurgià, els infermers o l’anestesista”, afegeix el Dr. Juan Antonio Hueto, coordinador del Bloc Quirúrgic de Vall d'Hebron. “Això també significa formació del personal sanitari i que certes comprovacions es realitzin de forma sistemàtica,  com a part de la rutina de l’hospital”. Núria Vila, referent de seguretat del pacient de Vall d’Hebron, considera que la feina coordinada de tots els professionals (des de la direcció-gerència, passant pels propietaris de processos i els referents de seguretat dels grups de millora continua) contribueix a disminuir els incidents i per tant contribueix a l’excel·lència en l’atenció dels pacients i les seves famílies. “La seguretat del pacient ha passat a ser una prioritat de salut clau i de responsabilitat compartida per tots els professionals del Campus Vall d’Hebron i ens converteix amb una institució d’alta fiabilitat”, exposa Vila.

Una jornada basada en l’aprenentatge experimental

Tot i comptar amb una petita introducció teòrica, la primera Jornada de Seguretat del Pacient de la UCSI ha tingut un marcat caràcter d’aprenentatge experimental: dos tallers de simulació, un joc d’escapada en viu o Escape Room i dos tallers d’habilitats no tècniques (comunicatives) han format part del programa. “A diferència de les classes lectives, quan les activitats es basen en l’experimentació mous emocions i arreles més els coneixements, perquè experimentes i interactues”, destaca  Daniel López. La intenció és repetir la jornada sobre Seguretat del Pacient de forma anual a cada hospital de Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus per tal d’adaptar els continguts a les seves especificitats.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.