Nova estratègia per desenvolupar teràpies cel•lulars en pacients que no responen a les immunoteràpies actuals

El VHIO proposa un procediment no invasiu per identificar limfòcits T killer en pacients amb tumors gastrointestinals amb poques alteracions genètiques que són refractaris a les immunoteràpies aprovades. La identificació de cèl·lules T killer en la sang que reconeixen mutacions que s'expressen únicament en les cèl·lules tumorals permet desenvolupar una possible alternativa terapèutica personalitzada.

15/10/2019

La immunoteràpia en monoteràpia o, més probablement, en combinació ha suposat un dels avenços terapèutics més recents en l'arsenal contra el càncer. No obstant això, no tots els pacients responen de la mateixa manera ni tenen la mateixa sensibilitat a aquests tractaments.

 En particular, els pacients amb tumors amb un nivell de mutacions genètiques baix, també anomenats tumors freds, suposen un repte per a aquest tipus de teràpies. Les teràpies cel·lulars basades en l'administració de cèl·lules T Killer, que reconeixen el tumor d’una manera altament específica, han demostrat eficàcia en alguns casos de pacients amb tumors freds. Aquests resultats són encoratjadors i han promogut el desenvolupament d'aquestes teràpies cel·lulars per a pacients amb tumors metastàtics que no responen a altres immunoteràpies.

 Per primera vegada, un treball d'investigació internacional, la primera autora del qual és la Dra. Alena Gros, investigadora principal del Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), descriu un mètode no invasiu a partir de la sang per identificar limfòcits dirigits als neoantígens produïts pel tumor en pacients amb càncers gastrointestinals avançats, incloent-hi el de pàncrees, gastroesofàgic, de conducte biliar, de còlon i de recte.

 Aquest treball, publicat aquesta setmana a la revista Journal of Clinical Investigation, és fruit d'una col·laboració estreta entre la Dra. Gros del VHIO i el Dr. Steven A. Rosenberg del National Cancer Institute, NIH –un dels pioners en el camp de la immunoteràpia del càncer–, juntament amb investigadors del Robert W. Franz Cancer Center (EUA) i del Karolinska Institute (Suècia).

Destacant els punts més nous d'aquest estudi, la Dra. Gros comenta: “Tot i que no esperaríem trobar limfòcits T killer en aquests pacients amb tumors freds, amb un nivell de mutacions baix, hem demostrat que podem detectar i seleccionar aquests limfòcits de la sang, la qual cosa ens permetrà en el futur desenvolupar teràpies cel·lulars personalitzades per a aquests pacients a partir d’una biòpsia líquida”. Al VHIO, gràcies a la col·laboració de la Fundació BBVA, hem llançat el Programa Integral d'Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI). Un dels objectius principals d'aquest programa és generar teràpies cel·lulars per al tractament de pacients amb càncer”.

Aquest estudi facilitarà la identificació de limfòcits T específics de neoantígens en sang perifèrica per, eventualment, oferir un nou ventall d’immunoteràpies personalitzades i prometedores.

Aquest treball ha estat possible gràcies al suport de la Fundació BBVA en el marc del Programa CAIMI del VHIO, així com de l'Institut de Salut Carles III, i la Fundació FERO. També s'agraeix a la Fundació CELLEX el fet de poder disposar d'instal·lacions i equipaments d'última generació.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.