Ja pots consultar la Memòria 2018 de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

La Memòria recull les fites més importants del 2018 en el camp assistencial, de la recerca, de la docència i de la comunicació.

30/12/2019

La Memòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és una eina de comunicació adreçada a la ciutadania per donar a conèixer la feina que han dut a terme els professionals del centre. La Memòria d’enguany recull les fites més importants del 2018 en el camp assistencial, de la recerca, de la docència i de la comunicació.

La Memòria s’inicia amb les xifres generals més destacades, com ara que a l’Hospital som 7.814 professionals, dels quals el 72 % són dones i el 28 % homes. A nivell assistencial, entre els quatre hospitals que ens conformen (Hospital General, Hospital Infantil, Hospital de la Dona i Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats), el 2018 hem rebut més de 923.000 visites de consultes externes, hem fet més de 35.000 intervencions de cirurgia major, hem atès gairebé 205.000 urgències i hem realitzat 319 trasplantaments (42 de pediàtrics i 277 d’adults). Les proves diagnòstiques realitzades en total arriben gairebé als 18 milions, xifra que inclou l’activitat de la Gerència Territorial de Barcelona i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Novament, els professionals de Vall d’Hebron s’han situat a l’avantguarda de la investigació científica. Prova d’això és que, en l’àmbit de la recerca, els nostres professionals han publicat 1.351 articles en revistes indexades amb factor d’impacte i s’han transferit 187 patents. Pel que fa a la docència, formem els futurs professionals de la salut mitjançant diversos programes, des del nivell universitari, passant per la residència i formació especialitzada, alhora que apostant per la formació continuada dels professionals. Totes aquestes dades queden reflectides a la Memòria, de les quals destaquen les 133 noves places de residents adjudicades i els 912 estudiants de grau.

Quant a la pàgina web de Vall d’Hebron, estrenada el setembre de 2017, segueix augmentant considerablement en nombre de visites any rere any: el 2018 en va rebre 836.000, xifra que suposa un augment del 57,5 % respecte el 2017.

Consulta aquí la Memòria 2018.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.