Els Reis d'Espanya feliciten i animen als treballadors de Vall d'Hebron

Per telèfon, el director assitencial, el Dr. Antonio Roman, els va explicar l’evolució del pla de contingència, la readaptació dels professionals i els espais i la col·laboració amb el territori, hospitals privats i hotels.

19/04/2020

El passat dissabte els Reis d’Espanya van mantenir una conversa amb el Director Assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Dr. Antonio Roman, durant la qual van transmetre la seva felicitació i ànims a tot el personal de la nostra institució per la feina feta durant la gestió del coronavirus.

Durant la trucada, que va durar 45 minuts, Felipe i Letizia van interessar-se per la situació actual de l’hospital i pels plans que s’havien fet per afrontar la situació, i van demanar que es transmetés a tots els professionals de Vall d’Hebron l’agraïment pel gran esforç fet en les darreres setmanes, així com els ànims per afrontar el que queda.

El Dr. Roman els va explicar l’evolució del pla de contingència, la readaptació dels professionals i els espais, la col·laboració amb el territori i hospitals privats, així com els hotels que estan acollint pacients i professionals. I per sobre de tot, el gran compromís de tota l’organització de l’hospital més gran de Catalunya, que ha permès fer front a la gran activitat de les darreres setmanes i que serà necessari per afrontar la nova situació de transició que farà des d’ara compatible l’atenció al pacient amb COVID-19 i al no COVID-19.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.