Vall d’Hebron és l’hospital més eficient de Catalunya contra la COVID-19

Es tracta del resultat de l’”Enquesta de Percepció Social del Lideratge en la lluita contra el coronavirus”.

24/05/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’hospital més eficient de Catalunya en la lluita contra la pandèmia de COVID-19. Així ho revelen els resultats de l’”Enquesta de Percepció Social del Lideratge en la lluita contra el coronavirus” que impulsa la plataforma d’investigació Ipsos Digital.

L’estudi s’ha fet a 1.000 persones a les quals es deixava escollir tres hospitals de l’Estat d’un llistat de 10 centres sanitaris de referència. A nivell estatal, l’Hospital La Paz ha quedat en primera posició amb un 51% de mencions favorables a la seva eficiència en la gestió de la pandèmia, seguit de la Fundación Jiménez Díaz i l’Hospital 12 de Octubre. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron es troba en quarta posició.

Pel que fa a la percepció general del funcionament dels hospitals de referència en la crisi sanitària del coronavirus, el 71 % dels enquestats ha donat una puntuació d’entre 7 i 10 punts sobre 10. Només l’11 % dels participants han puntuat per sota del 5.

L’enquesta es va fer la segona setmana de maig amb una distribució proporcional a la població.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.