Vall d’Hebron inicia la reforma de la zona d’aguts del Servei d’Urgències de l’Hospital General

La reforma permetrà millorar l'assistència dels pacients urgents i amb patologies que comporten un risc vital.

24/09/2020

Vall d’Hebron inicia dilluns vinent, 28 de setembre, les obres de remodelació de la zona d’aguts del Servei d’Urgències de l’Hospital General, que es duran a terme en els mesos vinents. Aquesta remodelació tindrà com a objectiu millorar l’assistència dels malalts amb patologies urgents i emergents (les patologies que comporten un risc vital, com l’aturada cardíaca). Aquest model contempla, entre d’altres, la renovació completa dels boxs de crítics, on es realitzen l’assistència en l’aturada cardiorespiratòria i els Codis d’Emergència establerts al nostre territori (Codi Infart Agut de Miocardi, Ictus, Agitació, Intoxicació i Sèpsia).

L’adequació d’aquests boxs es durà a terme seguint els estàndards de qualitat de les darreres guies europees i americanes. L’equipament d’aquests boxs emprarà la tecnologia de més avantguarda i els recursos adients per poder donar continuïtat a l’assistència professional pròpia d’un Servei d’Urgències d’un hospital d’alta complexitat, com és Vall d’Hebron.

A més, en l’actual zona d’atenció dels pacients amb patologia menys urgent i no urgent es crearà una nova sala d’observació que comptarà amb un equipament que  garantirà l’atenció del pacient agut pendent d’evolució i en millorarà l’adequació del seu ingrés.

Per dur a terme aquestes obres ha estat necessari adaptar l’espai de la zona de baixa complexitat, que s’ha reformat per donar una atenció més bona i que ha guanyat nous espais com ara dos despatxos per fer visites.

Des de la direcció d’Urgències, i davant les limitacions d’espai que puguin sorgir durant el temps que durin les obres, s’ha optat per assegurar la qualitat assistencial a les patologies que comporten una gravetat elevada mitjançant una coordinació més òptima dels fluxos dels pacients amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). I, a més a més, ens hem coordinat amb el territori perquè els pacients menys greus i no urgents puguin ser atesos als Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS).

Preguem que disculpeu les molèsties que puguin causar aquestes obres.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.