El Codi Sèpsia Intrahospitalari de Vall d’Hebron celebra cinc anys

Des de la seva creació a l’octubre de 2005, el Codi Sèpsia Intrahospitalari s’ha activat en 3.054 pacients adults i 265 pediàtrics.

15/10/2020

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron va posar en funcionament en 15 d’octubre de 2015 el Codi Sèpsia Intrahospitalari per millorar l'atenció als pacients que pateixen aquesta malaltia complexa. La sèpsia és una disfunció orgànica potencialment mortal causada per una resposta disregulada de l’organisme contra la infecció (bacteriana, vírica o fúngica) i, en un 20 % dels casos, produeix la mort del pacient. Tot i que representa un petit percentatge de les infeccions quotidianes, la seva gravetat i el fet que repercuteixi sobre altres òrgans o l'estat general fa fonamental una actuació tan ràpida com sigui possible. Des de la seva creació, el Codi Sèpsia Intrahospitalari s’ha activat en 3.054 pacients adults i 265 pediàtrics. L'equip del Codi Sèpsia del Servei de Microbiologia, coordinat per la Dra. Nieves Larrosa, té com a objectiu identificar ràpidament els microorganismes responsables de la infecció, de forma que els metges poden aplicar el tractament més adequat de forma precoç.

Tot i que diversos hospitals catalans disposen de Codi Sèpsia, el de Vall d'Hebron es caracteritza per la multidisciplinarietat i la col·laboració estreta entre professionals dels Serveis de Medicina Intensiva, Microbiologia, Anestesiologia, Traumatologia i Urgències. "La comunicació diària i la discussió dels casos, així com la valoració entre l’equip de l'evolució dels malalts, resulta fonamental per al bon funcionament del Codi Sèpsia Intrahospitalari a la pràctica clínica", avalua el Dr. Juan Carlos Ruiz-Rodríguez, del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Banc de Sèpsia

"Des que va posar-se en marxa fa cinc anys, el Codi Sèpsia Intrahospitalari ens ha permès millorar l'atenció als pacients i crear un banc de sèpsia. Només n’existeixen uns altres dos al món, gràcies al qual s'han realitzat diversos projectes de recerca nacionals i internacionals", explica el Dr. Juan Carlos Ruiz-Rodríguez.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.