Un nou fàrmac per a la leucèmia mieloide aguda mostra resultats positius en el primer assaig clínic en humans

Aquest compost mostra un perfil de seguretat i tolerabilitat satisfactori com a monoteràpia en pacients diagnosticats amb leucèmia mieloide aguda refractària.

21/10/2020

Un nou inhibidor de l’LSD1, iadademstat, ha mostrat seguretat i tolerabilitat per primera vegada en humans com a tractament en pacients amb leucèmia mieloide aguda (LMA) refractària o resistent al tractament en primera línia amb quimioteràpia. Això suposa una alternativa terapèutica nova per aquesta malaltia de pronòstic ominós per a molts pacients.

Iadademstat, una molècula que intervé en la metilació de l'ADN i indueix la diferenciació de les cèl·lules leucèmiques, ha mostrat resultats positius en la fase I no randomitzada de l'assaig clínic obert ORY-1001, que n’avaluava la seguretat, la farmacocinètica, la farmacodinàmica i l’activitat antileucèmica a dues cohorts de pacients amb LMA refractària. Els resultats de l'estudi, en què ha tingut un paper destacat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, obren la porta a un possible nou tractament per a aquests pacients. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats molt recentment a la revista Journal of Clinical Oncology, pertanyent a la Societat Americana d'Oncologia Clínica.

La primera autora d'aquest estudi és la Dra. Olga Salamero, hematòloga a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora del Grup d'Hematologia Experimental del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). "L’LMA és una malaltia la mitjana d'edat de la qual són 70 anys i presenta molt mal pronòstic per a la majoria de ls pacients, particularment aquells que no poden rebre tractaments de poliquimioteràpia intensius i trasplantament de medul·la òssia. Per a aquests pacients, el tractament en els últims anys es basa en l’ús d’hipometilants en monoteràpia, amb una taxa de respostes inferior al 20% i de durada molt limitada. L'impacte d'aquest estudi és que mostra que iadademstat és un nou compost, amb un mecanisme d'acció diferent dels citostàtics, que mostra un perfil de seguretat acceptable i, per tant, suposa una alternativa terapèutica potencial en el tractament combinat amb altres fàrmacs per al tractament de pacients amb LMA", explica la Dra. Salamero per posar en context aquest treball, en què també han participat la Dra. Cecilia Carpio, de la unitat d'assajos clínics del grup de recerca, i el Dr. Francesc Bosch , cap del Servei d'Hematologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del grup de recerca esmentat.

Un estudi per a pacients afectats d’LMA refractària o recaiguda

L'estudi, en què han participat un total de 41 pacients amb LMA refractària o recaiguda, va avaluar la seguretat, la tolerabilitat, l'eficàcia i l'activitat antileucèmica preliminar del iadademstat.

L'objectiu principal de l'estudi va ser determinar la dosi màxima tolerada, segura i eficaç per a tots els pacients. Per a això es va dividir els pacients en dos grups, 27 en la fase d'escalada de dosi seguint l'esquema habitual de reclutament en cohorts de pocs pacients (3+3), i 14 pacients addicionals en la fase d'extensió.

Tenint en compte la relació entre l'objectiu del fàrmac i els efectes secundaris, es va escollir la dosi de 140 mg/m2/d de iadademstat en monoteràpia, administrat via oral els dies 1 a 5 de cada setmana, de manera contínua, llevat que la toxicitat obligués a aturar el fàrmac. "Com és d'esperar en els tractaments d'aquesta malaltia, tots els pacients van presentar algun efecte advers en el curs de l'estudi, tot i que destaca que la majoria no es van relacionar amb el fàrmac i no es va observar toxicitat extrahematològica destacable. Això suposa que el fàrmac podria ser un bon candidat per combinar amb altres fàrmacs actius en LMA que recentment estan sorgint", justifica la Dra. O. Salamero.

Un tractament eficaç i específic

Iadademstat, igual que han mostrat altres inhibidors d’LSD1 en estudis preclínics, intervé de mansera específica i potent sobre l'acetilació de l'ADN i és capaç d'induir la diferenciació de les cèl·lules tumorals. En aquest estudi es van confirmar aquestes mateixes troballes per primera vegada en pacients afectats d’LMA.

"Només un pacient va aconseguir la remissió completa i, tot i que els resultats puguin semblar pobres, no és esperable controlar la malaltia amb monoteràpia en situació de recaiguda i refractarietat. El que és rellevant de l'estudi és que es va poder mostrar una potent capacitat d'inhibir l'acetilació de l'ADN i la inducció de diferenciació en la majoria dels pacients estudiats, fins i tot amb dosis inferiors als 140 mg/m2/d, la qual cosa va permetre confirmar que el iadademstat podria tenir un paper important, un cop fixada la dosi segura i eficaç, en el tractament de l’LMA en combinació amb altres fàrmacs, fins i tot en primera línia", raona la Dra. Olga Salamero. "És, per tant, un fàrmac molt prometedor i ja ha començat un assaig clínic en fase II els resultats preliminars del qual són esperançadors", conclou la Dra. Salamero.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.