El nou protocol transversal de violència masclista de Vall d’Hebron ofereix protecció integral a la dona 24 hores al dia durant tot l’any

El document sistematitza les actuacions de les i els professionals de l’hospital, per treballar de manera interdisciplinària i donar una atenció integral a la dona víctima de violència masclista, optimitzant tots els recursos, garantint la continuïtat assistencial i promovent els canvis que siguin necessaris per a la protecció de la dona.

25/11/2020

El 25 de novembre és el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones amb l’objectiu de denunciar les violències que s’exerceixen sobre les dones arreu del món i reclamar polítiques en tots els països per aconseguir-ne l’erradicació. L'equip de Treball Social de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha enllestit el primer document transversal del centre que ha presentat recentment on es recullen les línies d'actuació de cadascun dels professionals que atenen o poden atendre les dones i adolescents que acudeixin al nostre centre a causa d'una agressió física o psicològica.  Aquest nou protocol de violència masclista destaca pel seu caràcter transversal perquè tots els professionals de l’Hospital tinguin unes línies ben definides d’actuació davant les situacions de violència masclista. Eunice Blanco, Coordinadora de Treball Social a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, explica que les violències de gènere són situacions de greu impacte en la persona que la pateix, tan a nivell físic, com psicoemocional, social i familiar.  “Aquest fet evidencia la necessitat d'una intervenció interdisciplinària per tants professionals com necessiti la pacient en cada fase del seu procés”, aclareix Eunice Blanco. “En aquest sentit, quan la pacient arriba als diferents serveis del nostre centre, requereix una actuació personalitzada i immediata per a la seva atenció i cura física, però, també, una atenció i acompanyament social i psicològic especialitzat immediat. Amb aquest protocol donem resposta transversal a aquestes situacions”.

El protocol ofereix doncs una guia per a l'abordatge d'aquestes situacions i per a la coordinació necessària entre els diferents perfils professionals que hi han d'intervenir en l’Hospital. D’aquesta manera, s’ofereix una atenció integral a la dona víctima de violència masclista, a tots els nivells d’actuació: Urgències, Unitat de Cures Intensives (UCI), Hospitalització, Consultes Externes i Hospital de Dia. “És important ressaltar”, continua Eunice Blanco, “que, a més, amb aquest nou protocol oferim atenció integral les 24 hores del dia, incloent-hi els caps de setmana, i donem formació als professionals per atendre aquests casos”. A cada àrea de l’hospital hi ha un referent de Treball social sanitari en violència masclista, que participa en les diferents comissions territorials referents de l’Hospital. Actualment, l’equip de Treball Social del Campus Vall d’Hebron està format per 33 professionals entre els propis i els de diferents entitats que hi col·laboren amb l’hospital. A Vall d’Hebron existeix una comissió de violència masclista que degut a la transversalitat del protocol compta amb la participació de professionals que representen tot el centre.  

“És imprescindible comptar amb un instrument facilitador i eficaç”, afegeix Eunice Blanco, “i més quan les dades ens indiquen que durant la pandèmia, en l’àmbit social, han augmentat les situacions de violència masclista oculta”.  L’any 2019, a Vall d’Hebron es van atendre 40 casos de violència masclista. Enguany, 63, el que representa un augment del 23% respecte l’any anterior. 

D'altra banda, el Campus Vall d'Hebron compta amb un agent d'igualtat designat per l'ICS (Institut Català de la Salut) que s'encarrega de gestionar les queixes i denúncies que puguin produir-se al Campus en matèria d'assetjament masclista. I la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals (UBP) vetlla pels riscos psicosocials en aquesta matèria de les treballadores de l'Hospital, el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat).

Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones del VHIR

A més, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) promou polítiques actives per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en qualsevol àmbit de la institució. El VHIR disposa d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones de la institució i contribuir al desenvolupament d’una societat més justa. A més pretén enfortir la relació amb i entre les persones. Entre altres aspectes, el pla promou una cultura igualitària i la perspectiva de gènere en l’organització, a més d’incorporar en la comunicació del VHIR valors transversals integradors i socialment responsables. El VHIR també compta amb una Comissió d’Igualtat i una guia per l’ús no sexista del llenguatge.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.