Finalitzen les auditories perquè Vall d'Hebron esdevingui Centre, Servei i Unitat de Referència de l’Estat en tres malalties minoritàries més

El 26 de novembre ha tingut lloc la tercera de les auditories que el Ministeri de Sanitat ha fet aquest mes a Vall d’Hebron perquè esdevingui Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) en tres malalties minoritàries més: l’angioedema hereditari, les malalties autoimmunes sistèmiques i les malalties autoinflamatòries.

27/11/2020

Actualment, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ja compta amb 33 acreditacions CSUR. Som el centre sanitari de Catalunya i del conjunt de l’Estat amb un major nombre de CSUR. Això significa que el Ministeri de Sanitat ha auditat positivament la nostra excel·lència en el tractament d’aquestes patologies i que qualsevol pacient de l’Estat pot tractar-se aquí.

Entre d’altres, Vall d’Hebron és Centre, Servei i Unitat de Referència en cremats crítics, trasplantaments pulmonars, cardiopaties familiars, malalties metabòliques congènites, esclerosi múltiple, osteotomia pèlvica en displàsies maluc, assistència integral a l’adult amb cardiopatia congènita i sarcomes i altres tumors musculoesquelètics. Cal destacar que compta amb 13 acreditacions CSUR que avalen l’expertesa en el tractament específic de pacients pediàtrics afectats per malalties com sarcomes, neurocirurgia pediatria complexa, neuroblastomes i trasplantament renal, hepàtic, cardíac i de progenitors hematopoètics al·logènic. Aquestes 13 acreditacions CSUR de Vall d’Hebron el converteixen en el segon centre de l’Estat en nombre de CSUR en el tractament del pacient pediàtric.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.