Vall d’Hebron elabora una guia de maneig del pacient pediàtric portador de traqueostomia

Gràcies a aquest document, fruit de la feina d’un equip multidisciplinari, s’ha aconseguit homogeneïtzar i simplificar les cures necessàries per als pacients pediàtrics que portin traqueostomia.    

17/02/2021

La traqueostomia és una tècnica quirúrgica que permet la comunicació directa de la tràquea mitjançant un orifici (estoma). La cànula de traqueostomia es col·loca a l’estoma, permetent el pas d’aire o la connexió a ventilació mecànica. Els pacients tractats amb aquesta tècnica poden ser atesos a diverses unitats de l’hospital i a domicili, i tradicionalment les cures s’han fet de manera diferent i no unificada.   Amb els objectius d’unificar els criteris del maneig de les cures de la traqueostomia en el pacient pediàtric, tant a l’àmbit hospitalari com al domiciliari, millorar el coneixement i la pràctica de les cures de la traqueostomia i minimitzar les complicacions, un equip multidisciplinari de professionals de Vall d’Hebron ha creat la Guia de maneig del pacient pediàtric portador de traqueostomia, un document innovador a l’Estat. Aquesta guia contempla un protocol ben definit en qüestions que van des del material associat a la traqueostomia (com la cànula, l’humificador, la sonda d’aspiració o el pulsioxímetre), passant pel monitoratge del pacient i la manipulació de la traqueostomia, fins arribar a les possibles complicacions i els procediments per l’administració de fàrmacs intratraqueals.

“Cada vegada són més els pacients pediàtrics crònics que requereixen una traqueostomia i cada vegada hi ha més serveis implicats en el seu tractament”, explica  el Dr. Cèsar W. Ruiz Campillo, Cap de Secció al Servei de Neonatologia. “Per aquesta raó, es feia molt necessari unificar criteris, de manera que el pacient sigui tractat seguint el mateix protocol independentment de si es troba a l’UCI, a planta o a Urgències”. El Dr. Ruiz Campillo destaca, a més, el fet que aquesta guia sigui fruit del treball conjunt  de diversos professionals com pediatres de diferents disciplines (cures intensives, Pneumologia, Neonatologia), cirurgians i otorrinolaringòlegs pediàtrics, infermeres i auxiliars d’infermeria. En paraules de Maria José Muñoz Blanco, infermera supervisora de l'UCI de pediatria, “aquest document és un estàndard de qualitat, que ofereix bones pràctiques clíniques i que aconsegueix que la manera de fer amb tots els pacients sigui la mateixa”. Per la seva banda, la Dra. Laura Seidler, adjunta de l’UCI pediàtrica, destaca el fet que, gràcies a aquesta guia, sorgida de la necessitat d’uns pacients complexos i crònics que requereixen una maneig multidisciplinari, “s’aconsegueix millorar l’atenció als infants i facilitar la vida a les famílies, que poden seguir uns criteris clars i uniformes en les cures en el domicili”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.