Vall d’Hebron inaugura la primera Unitat de Consell Genètic Hematològic de l’Estat

La Unitat farà el control de pacients sans amb mutacions a la sang que els predisposi a patir malalties hematològiques i cardiovasculars.

10/03/2021

El Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta des del 7 de gener amb la nova Unitat de Consell Genètic Hematològic, la primera d’aquest estil a nivell estatal. Servirà per buscar individus sans amb determinades mutacions a la sang que els predisposi a patir malalties hematològiques malignes (leucèmia i síndromes mielodisplàsiques) i, en ocasions, a patir malalties cardiovasculars com trombosis o infart agut de miocardi. Un cop detectats aquests pacients, la Unitat en farà un control i vigilància per detectar al més aviat possible l’aparició d’aquestes malalties i, així, millorar la supervivència dels pacients.

“Els pacients susceptibles d’estudiar-ne el genoma cercant mutacions que els predisposi a patir les malalties arribaran, sobretot, des de l’atenció ambulatòria, quan es detectin valors alterats en les anàlisis de sang”, explica la Dra. Julia Montoro, hematòloga i cap de la Unitat de Consell Genètic Hematològic. Una altra via d’entrada de pacients serà per part dels professionals de Medicina Interna quan atenguin pacients amb trombosi, ja que és una de les conseqüències de tenir aquestes mutacions genètiques.

A partir dels 70 anys, a un 10% dels pacients se’ls detecten aquestes mutacions a la sang, i un 30% dels pacients que pateixen un tumor tenen risc de generar una mutació a la sang. Com explica la Dra. Montoro, “alguns d’ells, un cop curats del tumor, podrien desenvolupar una leucèmia o un infart. D’aquí la importància de fer-los un seguiment genètic per diagnosticar-los i tractar-los ràpidament”.

“Estem molt satisfets de la posada en marxa d’aquesta Unitat”, diu la Dra. Montoro. “El control genètic proactiu és una necessitat que ja fa temps que es fa amb els tumors sòlids i ara ho podrem fer també amb les malalties de la sang. Això situarà el Servei d’Hematologia de Vall d’Hebron encara més com un Servei de referència a nivell estatal i europeu”. A més, la nova Unitat compta amb l’assessorament de la Dra. Judith Balmaña, amb una dilatada experiència al Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i com a cap del Grup de Genètica del Càncer Hereditari del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

A banda de la Dra. Julia Montoro, hematòloga clínica, la Unitat la completen un cardiòleg, dues biòlogues moleculars, una assessora genètica i una psicooncòloga.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.