Vall d’Hebron participa en un document de consens pioner a l’Estat sobre crisis epilèptiques urgents

Entre els principals promotors de la iniciativa es troben els doctors Manuel Toledo i Estevo Santamarina, de la Unitat d’Epilèpsia de Vall d’Hebron. El document és fruit del treball d’un equip multidisciplinari de professionals d’urgències, neurologia i neuropediatria de tres societats científiques: la Societat Espanyola d'Epilèpsia (SEEP), la Societat Espanyola d'Urgències i Emergències (SEMES) i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

27/04/2021

L'epilèpsia és una malaltia que afecta unes 350.000 persones a Espanya i uns 50 milions a tot el món. A més de l'elevada prevalença, és una malaltia que comporta una alta morbiditat, deteriorament en la qualitat de vida i, encara avui, un estigma social. El “Documento de consenso para el tratamiento del paciente con crisis epiléptica urgente” ha estat desenvolupat per optimitzar el tractament de pacients amb crisis epilèptiques en els àmbits d'urgències prehospitalari i hospitalari. Aquest document ha estat possible gràcies al treball d’un equip multidisciplinari format per professionals d’urgències, neurologia i neuropediatria de tres societats científiques, la Societat Espanyola d'Epilèpsia (SEEP), la Societat Espanyola d'Urgències i Emergències (SEMES) i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Els doctors Manuel Toledo i Estevo Santamarina, de la Unitat d’Epilèpsia de Vall d’Hebron, han tingut un paper rellevant en la redacció d’aquesta innovadora guia.

Fins ara, les crisis epilèptiques urgents s’atenien seguint protocols diversos que dificultaven una atenció amb criteris únics i ben definits. Per millorar l’assistència a aquests pacients, calia doncs un sol document que integrés l’abordatge ràpid i coordinat a diferents nivells, amb unes mesures d’actuació comunes. Segons el Dr. Manuel Toledo, coordinador de la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigador del grup de recerca de l'estat epilèptic i crisis agudes del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), estem davant d’un document “únic a l’Estat”, fruit del consens de tres societats de professionals que tracten diferents aspectes d’aquesta patologia. “Aquesta guia esdevindrà un document de referència perquè no només proposa com tractar de manera clara els pacients en cada tipus de crisi i depenent del moment en el qual es dona (domicili, ambulància, hospital...), sinó també és prou flexible per poder adaptar-se a la realitat de cada tipus de centre i regió sanitària. No oblidem que estem davant d’una patologia molt freqüent i que pot tenir conseqüències greus en les persones que la pateixen”.

El document de consens és fruit de la feina conjunta de cinc anys i s’ha publicat a la revista Emergencias. El Dr. Estevo Santamarina, metge de la Unitat d’Epilèpsia de Vall d’Hebron y coordinador del grup de recerca de l'estat epilèptic i crisis agudes del VHIR, destaca la importància del document “per a la coordinació en el maneig dels pacients entre emergències extrahospitalàries i hospitalàries i professionals de neurologia. Un dels principals valors d’aquest guia és que defineix clarament les situacions que requereixen d’aquesta coordinació. Esperem també que aquest treball sigui la llavor per desenvolupar un ‘Codi Crisi’ que permeti actuar anticipadament i de manera eficaç davant de crisis greus”.  L’epilèpsia és la segona emergència neurològica més freqüent a les urgències, després de l’ictus, per la qual cosa representa una càrrega assistencial important pels hospitals. En aquest sentit, s'han revisat conceptes i definicions prèvies i s'ha proposat una nova definició del concepte de “crisis epilèptiques urgents”, que afecten a pacients que requereixen atenció prioritària, i com s’ha de dur a terme el seu maneig, establint que, degut al riscos greus pels pacients que suposen aquestes crisis, sempre han de ser traslladats a urgències. A més, el document inclou per a la valoració l’escala ADAN, una eina nova molt útil a nivell prehospitalari per identificar el pacient en risc. Aquesta escala s’ha definit i desenvolupat a Vall d’Hebron per poder diferenciar les crisis d’alt risc.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.