Vall d’Hebron, millor hospital de Catalunya en gestió de la pandèmia segons MRS

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha estat valorat com el 4t millor de l’Estat i primer a Catalunya en la gestió durant la pandèmia i com el 5è hospital amb millor reputació de l’Estat. A més, és líder en tres serveis clínics, en les especialitats de Medicina Intensiva, Neurologia i Oncologia Mèdica. Pel que fa a la gestió, en el rànquing d'hospitals amb millors equips de direcció infermera, Vall d’Hebron està en 4t lloc. En millors equips/gestió de la comunicació Vall d’Hebron es situa com el 3r millor de tot l’Estat.

25/05/2021

El Monitor de Reputació Sanitària (MRS) ha donat a conèixer avui els resultats del seu anàlisis dels millors hospitals de l’Estat durant el 2020. Aquests situen Vall d’Hebron com el 4t millor de l’Estat i primer a Catalunya en la gestió durant la pandèmia. D’altra banda, ha estat valorat el 5è hospital públic amb millor reputació, atenent a la qualitat de la seva gestió clínica que té en consideració aspectes com l’hospitalització, l’àrea quirúrgica, les consultes, l’hospital de dia i l’àrea d’urgències. I és líder en tres serveis clínics, en les especialitats de Medicina Intensiva, Neurologia i Oncologia Mèdica. A més, figura com a segon a d’altres quatre serveis: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Pediatria, Radiodiagnòstic i Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. En aquests tres darrers és el primer de Catalunya en la classificació. Pel que fa al Servei de Cardiologia, Vall d'Hebron es troba en la tercera posició de l'Estat i en la primera a nivell català.

A banda dels rànquings dels millors hospitals de l’Estat, tant públics com privats, i dels millors serveis clínics classificats per 26 especialitats mèdiques, el monitor avalua els millors equips de gestió. Pel que fa a la gestió de la comunicació, els periodistes especialitzats en salut membres de l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut (ANIS) han situat Vall d’Hebron com el tercer millor de tot l’Estat. Pel que fa al rànquing d'hospitals amb millors equips de direcció infermera segons gestores d'infermeria, Vall d’Hebron està en 4t lloc.

Per poder fer l’estudi, s’han dut a terme més de 6.777 enquestes a metges i metgesses, infermeres, associacions de pacients, periodistes sanitaris, gerents d’hospitals, gestors d’infermeria, membres de l’administració pública sanitària, responsables de farmàcia hospitalària i directius d’empreses farmacèutiques. A més, Merco avalua 2.853 indicadors objectius de qualitat assistencial de 2.704 serveis clínics.

El Monitor de Reputació Sanitària (MRS) compta amb l’aval de Merco (Monitor Empresarial de Reputació Corporativa), el monitor corporatiu de referència a Iberoamèrica que avalua la reputació d’empreses i institucions des de l’any 2000. Els resultats de l’estudi es sotmeten a una revisió independent de KPMG seguint la norma ISAE 3000. Els criteris d’avaluació i ponderació de MRS es publiquen a www.merco.info.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.