Vall d’Hebron, acreditat com a centre de cirurgia de càncer d’ovari avançat i carcinomatosi

La certificació, atorgada per la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) amb una validesa de cinc anys, s’ha concedit a la Unitat de Ginecologia Oncològica, que tracta més de 60 càncers d'ovari anuals, 40 dels quals són avançats.

08/07/2021

El tractament estàndard pel càncer d’ovari -una patologia que afecta més de 3.000 dones cada any a Espanya- que demostra els millors resultats en supervivència és la combinació de cirurgia i quimioteràpia. En aquest conjunt de tumors, la cirurgia és fonamental, ja que té un impacte positiu en la supervivència de les pacients i es tracta del factor de pronòstic més important. L’objectiu de la cirurgia citorreductora és aconseguir eliminar tota la malaltia macroscòpica de la cavitat abdominal, fet que pot obligar a la realització de reseccions multiviscerals, tot per assolir la finalitat de no deixar tumor residual. Els estudis han demostrat que una òptima intervenció quirúrgica millora la supervivència de les pacients. 

Per aquest motiu, la formació i experiència de l'equip quirúrgic és determinant. Aquest factor, sumat al nombre de casos tractats (60 anuals, 40 dels quals són avançats), ha permès a la Unitat de Ginecologia Oncològica de Vall d’Hebron obtenir la certificació com a centre de cirurgia de càncer d’ovari avançat que concedeix la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Aquesta Unitat ha intervingut, des de l’any 2017, 215 casos càncer d’ovari, 138 dels quals han estat avançats (quan el tumor s’ha estès al 80% de la cavitat), amb una estada hospitalària de 6,4 dies i una mortalitat de l'1%. Els protocols de recuperació intensificada (la Unitat està acreditada com a centre d'excel·lència) han aconseguit disminuir les complicacions, els reingressos i l'estada hospitalària, millorar el confort de les pacients i iniciar de forma més precoç la quimioteràpia.

Com expliquen el Dr. Antonio Gil, cap del Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron, i la Dra. Assumpció Pérez-Benavente, cap de la secció de la Unitat de Ginecologia Oncològica, “la European Society of Gynaecological Oncology és la institució europea més important en el camp de la ginecologia oncològica. I acredita centres com Vall d’Hebron, que podem oferir la màxima qualitat quirúrgica i un nombre molt elevat de cirurgies de càncer d’ovari”.

En aquest sentit, cal destacar que les cirurgies del càncer d’ovari són de les més complexes en l’àmbit de la cavitat abdominal. I, com destaca el Dr. Antonio Gil, “aquestes cirurgies requereixen una molt bona preparació de les pacients abans, durant i després del procediment quirúrgic”.

Vall d’Hebron compta amb el protocol de recuperació intensificada (ERAS, de l’anglès enhanced recovery after surgery) per millorar els resultats de les cirurgies ginecològiques oncològiques. Està basat en un conjunt d’estratègies que s’apliquen durant el període preoperatori, intraoperatori i el postoperatori amb l’objectiu de facilitar la recuperació de les pacients amb càncer d’ovari, reduir el temps d’ingrés en l’hospital, minimitzar les complicacions posteriors a la cirurgia i els reingressos, així com millorar el confort. A més, un estudi publicat a la revista European Journal of Cancer i realitzat pel Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron ha demostrat l’eficàcia d’aquest protocol de recuperació per a pacients amb càncer d’ovari avançat.

“Aquesta certificació significa que estem acreditats, com a centre de referència, per oferir els millors resultats quirúrgics, complint els criteris europeus establerts”, explica el Dr. José Luis Sánchez, metge adjunt de la Unitat de Ginecologia Oncològica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Aquesta fita se suma a la recent certificació de Vall d’Hebron com a primer i únic centre fins el moment acreditat pel grup espanyol de rehabilitació multimodal (GERM) com a centre d’excel·lència en recuperació intensificada, gràcies, precisament, al protocol de recuperació intensificada (ERAS).

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.