La Unitat de Ginecologia Oncològica de Vall d'Hebron renova l'acreditació de l'ESGO per a formació de fellows

La renovació de l'acreditació de la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) és un reconeixement com a centre d'excel·lència en la formació a la Unitat de Ginecologia Oncològica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que permet que els metges que reben aquesta formació siguin reconeguts en tota Europa com a experts ginecòlegs oncòlegs.

11/08/2021

La Unitat de Ginecologia Oncològica de l'Hospital Vall d'Hebron, que dirigeix el Dr. Antonio Gil, cap del Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron, ha estat reacreditada com a centre de formació de subespecialistes en Ginecologia Oncològica per la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). La Unitat havia estat acreditada per primera vegada l'any 2015, convertint-se en aquell moment en el primer centre espanyol a aconseguir aquest reconeixement. Durant aquest període de temps, la Unitat ha format a tres subespecialistes en ginecologia oncològica, que actualment desenvolupen la seva activitat professional dedicats al diagnòstic i tractament de pacients amb càncer ginecològic. La Dra. Assumpció Pérez-Benavente, cap de la secció de la Unitat de Ginecologia Oncològica, i la Dra. Sílvia Cabrera són les coordinadores del programa. En l'equip que dirigeix el Dr. Antonio Gil també participen el Dr. José Luis Sánchez, la Dra. Cristina Centeno, el Dr. Vicente Bedia, la Dra. Melissa Bradbury, i la Dra. Natalia Rodríguez, tots ells especialistes en ginecologia oncològica.

Basant-se en els més alts estàndards europeus de formació i atenció especialitzada, la European Society of Gynaecological Oncology supervisa de forma molt acurada la formació acreditada de subespecialistes a tota Europa, especialment en aquells països en els quals no existeixen programes nacionals de formació en sub-especialitats mèdiques o quirúrgiques, i reconeix als centres amb excel·lència en la formació. Els centres acreditats per l'ESGO com "European Training Centers" en Ginecologia Oncològica estan autoritzats per a impartir formació certificada i els metges que reben aquesta formació són reconeguts en tota Europa com a experts ginecòlegs oncòlegs.

“Per a ser elegible per a la formació de subespecialistes, el centre ha de brindar el més alt nivell de treball en equip i concentració de recursos per a la recerca, la docència i el maneig intensiu de pacients, tenir un volum de treball adequat que proporcioni una àmplia gamma d'experiència als metges en formació, comptar amb una dotació suficient de personal especialista i amb formació i experiència adequades, i establir un programa de formació d'acord amb els requisits d'aquest organisme internacional”, explica el Dr. Antonio Gil.

Aquesta important certificació s'ha obtingut després d'una rigorosa revisió del nombre de casos tractats per any en la Unitat de Ginecologia Oncològica de Vall d'Hebron, del personal i de les instal·lacions hospitalàries per a pacients i metges per part de representants de l'ESGO, així com de l'avaluació del treball dels diferents equips que formen el Comitè de Tumors Ginecològics. Segons el Dr. Gil “aquest reconeixement és particularment important a Espanya, on, a diferència d'altres països d'Europa, encara no s'han dissenyat programes de subespecialitats”.

“Aquesta recent reacreditació dóna testimoniatge de l'alt nivell de la medicina que es practica en la nostra Unitat de Ginecologia Oncològica i de l'elevada qualitat científica amb la qual es treballa a l'Hospital Vall d'Hebron, equiparable a la de molts altres centres europeus que es dediquen de manera exclusiva al diagnòstic i tractament de pacients amb càncer ginecològic”, conclou el Dr. Antonio Gil.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.