La nostra biblioteca potencia el Bibliolab i el Club de Lectura

Amb més de cinquanta anys d’història, la biblioteca del Campus Vall d’Hebron ha augmentat ara els serveis del Bibliolab, un espai de treball adaptat a les noves necessitats dels i les professionals i on s’ofereixen serveis digitals adaptats a les noves tecnologies, i el Club de Lectura. 

24/10/2021

Amb més de cinquanta anys d’història, la biblioteca del Campus Vall d’Hebron ha augmentat ara els serveis del Bibliolab, un espai de treball adaptat a les noves necessitats dels i les professionals i on s’ofereixen serveis digitals adaptats a les noves tecnologies.

Bibliolab està plantejat com un lloc de trobada per als i les professionals, un màxim de deu, on explorin els recursos que ofereix la biblioteca per a la generació de coneixement. Disposa d’una pantalla interactiva amb l’oferta de recursos bibliogràfics i eines de gestió del coneixement. En aquest espai es portaran a terme tallers de forma setmanal, tant presencials com virtuals, dirigits pel personal documentalista, amb l’objectiu que els i les professionals de Vall d’Hebron puguin extreure el màxim de profit dels recursos de la biblioteca. En concret, s’impartiran tallers sobre el CVN, un currículum vítae únic per a investigadors i investigadores i interoperable entre els sistemes informàtics, i sobre importació/exportació bibliogràfica entre plataformes. També n’hi haurà tallers sobre creació del perfil professional digitals i sobre el càlcul del factor H dels autors; un número que avalua el pes d’un autor dins una comunitat científica. Altres matèries que s’impartiran al Bibliolab seran nivell avançat en cerca bibliogràfica, publicació en accés obert i difusió de la ciència oberta, així com a pràctiques orientades a augmentar l’impacte de la producció científica. 

La Biblioteca també acull les reunions bimestrals del Club de Lectura del Campus, plantejat com un espai de trobada i reflexió grupal a partir de la lectura de textos de contingut científic i divulgatiu, amb una visió humanista de la biomedicina i del món actual. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.