Bona Pràctica Clínica (BPC) en investigació

 
  Activitat Online —
17/05/2021 to 31/05/2021
17/05/2021 -- From 09:00h to 17:00h
Organize :
Dra. Inmaculada Fuentes Camps. Directora de Core Facilities de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Servei de Farmacologia Clínica. Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).
Modality: Presencial
Share it:

Es tracta d'un curs virtual amb vídeos explicatius. Després de la visualització dels continguts teòrics de cada tema, els participants tindran l'oportunitat de realitzar un test d'acte avaluació amb respostes acte explicatives per a garantir l'adquisició dels coneixements del curs. Així mateix, els alumnes podran accedir a informació complementària per a revisar i/o ampliar coneixements i enviar preguntes o dubtes per correu electrònic a través de la plataforma.
Existirà també un fòrum d'interacció amb els tutors i una sessió virtual final per a la presentació de casos pràctics d'aplicació dels principis de BPC i posada en comú de dubtes.
Finalment, es realitzarà un test final de 15 preguntes com a prova d'avaluació.
El contingut virtual del curs s'estima en unes 468 minuts d'estudi per part de l'alumne i la sessió virtual conjunta es realitzarà en 90 minuts de formació.

https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=343&idio...

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.