Curso de Actualització teòric-pràctica en Infecció per VIH -XI edició

 
  Sala d’actes de l’Àrea General, planta 10.  —
20/12/2021 to 21/12/2021
20/12/2021 -- From 09:00h to 17:00h
Addressed to : Aquest curs està dirigit a professionals sanitaris amb interès en la infecció pel VIH, metges internistes no experts en VIH, metges d'atenció primària, metges en període de formació, o altres professionals que atenen amb freqüència persones afectes d'infecció per VIH
Organize :
Dr. Adrià Curran, Dr. Jordi Navarro i Dr. Joaquin BurgosServei de Malalties Infeccioses
Modality: Presencial
Share it:

La infecció per VIH continua sent una patologia prevalent en el nostre entorn. Un adequat control de la infecció per VIH permet que aquests pacients tinguin una bona qualitat de vida. Constantment es produeixen avenços en el control i tractament d’aquesta malaltia per la qual cosa és necessària una contínua actualització.

L’objectiu general del curs és actualitzar els coneixements en relació a la infecció per VIH per tal de millorar l’atenció i el control d’aquests pacients.

 

https://aula.vallhebron.com/?go=info_cursos&curso=326

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.