Posem en marxa una unitat per al tractament del dolor agut

L’objectiu és millorar el control del dolor agut en pacients ingressats, seguir tota la seva evolució i facilitar la comunicació entre tots els serveis implicats en el control del dolor.

01/03/2022

La nova Unitat del Dolor Agut neix com a unitat específica per al tractament del dolor moderat-intens en pacients ingressats a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. La unitat farà un seguiment dels i les pacients quirúrgics en procés postoperatori, sobretot durant les 24 o 48 hores després del seu pas pel quiròfan.

El principal objectiu de la nova unitat és el “tractament del dolor agut en pacients quirúrgics", afirma el Dr. Javier Medel, cap de la Unitat del Dolor de Vall d'Hebron i responsable de la nova unitat. "Però també tractarem qualsevol altre pacient que pateixi un dolor agut", afegeix.

La unitat farà un seguiment de "totes les tècniques especialitzades que usen els i les anestesiòlegs en el quiròfan, com l'epidural amb catèter, el bloqueig de nervis o l’analgèsia controlada pel pacient (PCA) ", diu el Dr. Javier Medel.

Jorge García, infermer d'anestèsia amb capacitació en dolor agut, afirma que "farem servir el Mapa del Dolor per avaluar els pacients”. El Mapa del Dolor és una eina que permet visualitzar la valoració continuada del dolor per part de les infermeres i els infermers de tots els pacients ingressats. “Per aquesta valoració és important utilitzar les escales adequades a les característiques dels pacients”, afegeix Jorge García

La formació és un altre dels objectius de la nova unitat. "Treballem amb tots els equips de facultatius i facultatives per fer una bona difusió dels protocols de tractament del dolor agut, de manera que tots i totes puguin aprendre a realitzar un tractament analgèsic quan sigui necessari", afirma el Dr. Javier Medel.

La Dra. Ángeles Mesas, adjunta de la Unitat del Dolor, afirma que "la nostra intenció és millorar el control del dolor en pacients postoperatoris, seguir tota la seva evolució i facilitar la comunicació entre tots els serveis implicats en el control del dolor. A més, entre tots els i les professionals relacionats amb el control de dolor pensarem i posarem en marxa accions de millora i de formació contínua de tots els agents que participen en aquests processos".

Els primers pacients que se’n beneficiaran d’aquesta nova unitat són els pacients ingressats a l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. Posteriorment, els professionals de la unitat atendran la resta de pacients ingressats a Vall d’Hebron.

En la Unitat de Dolor Crònic de l’hospital es tracten anualment uns 2.000 pacients en primeres visites, 3.500 en segones visites i es fan una mitjana de 4.000 procediments a l'any.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.