Vall d'Hebron cerca persones voluntàries sanes per a un estudi sobre la microbiota i els hàbits alimentaris

La importància de la microbiota intestinal a la salut de les persones és un fet ja demostrat científicament, així com la influència de la dieta en la composició de la microbiota. Els diferents patrons alimentaris fan que es puguin trobar diferències significatives a la composició de la microbiota intestinal de la població. Per aquest motiu, l'equip que lidera la Dra. Chaysavanh Manichanh, responsable del grup de Recerca en Microbioma del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), posa en marxa un estudi per avaluar la composició de la microbiota en individus sans davant de diversos grups d'aliments.

S'anomena microbiota el conjunt de microorganismes que habiten en un entorn concret. La concentració més gran de microorganismes en el cos humà la trobem en el tracte intestinal i ve condicionada tant per factors no modificables com per exemple, el tipus de naixement, la genètica o l'edat; i per factors modificables, que serien els hàbits alimentaris, els fàrmacs o l'estil de vida, entre d'altres.

Fa uns mesos es va completar la fase pilot d'aquest estudi i ara calen aproximadament 1.000 persones voluntàries que hauran de respondre un qüestionari molt senzill sobre els seus hàbits alimentaris i aportar una mostra de femta, 3 cops al llarg d'un any.

Gràcies a la informació que se n'obtingui, s'avaluarà l'efecte de la dieta sobre el perfil microbià.

Qui pot participar en aquest estudi?

Totes aquelles persones que vulguin apuntar-se com a voluntàries sanes han de complir els següents requisits:

  • Edat entre 18 i 75 anys.
  • Sexe indiferent.
  • No patir malalties cròniques que puguin afectar la microbiota intestinal com malaltia inflamatòria intestinal crònica, infeccions intestinals, diabetis mellitus o malalties autoimmunes (lupus, artritis reumatoide, etc.).
  • No haver pres antibiòtics en els 3 darrers mesos (si durant l'estudi hagués de prendre antibiòtics ho ha de comunicar).

Com funciona l’estudi?

  • La durada de l’estudi serà d’1 any.
  • Els participants hauran de respondre uns qüestionaris sobre els seus hàbits de consum d'aliments.
  • Recollida de 3 mostres de femta. El material per a la recol·lecció se'ls farà arribar al domicili i l'hauran de tornar per correu.
  • No cal cap desplaçament al centre hospitalari.

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.