Èxit de la XVI edició del Curs de Cremats que s'imparteix a Vall d'Hebron

La XVI edició del Curs de Cremats s'ha celebrat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron amb l'objectiu de donar a conèixer entre els i les treballadores sanitàries, tant dels centres d'atenció primària com dels hospitals, els avenços en el tractament de les cremades.

06/05/2022

El tractament de les cremades, que poden ser potencialment greus, genera molts dubtes entre el personal sanitari no especialitzat en aquest camp. Per això, en el curs els i les professionals aprenen a valorar la gravetat de les ferides produïdes per cremades i a decidir si el tractament de les lesions requereix el trasllat del o la pacient a un centre especialitzat.

"És molt important tenir uns conceptes clars i bàsics de les cremades per poder orientar-se bé i saber el que es pot tractar en l'àmbit ambulatori i el que s'ha de derivar a les unitats de cremats especialitzades en centres hospitalaris de referència", afirma el Dr. Jordi Serracanta, cap de Secció de la Unitat de Cremats de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de Vall d'Hebron.

Per això, un dels objectius primordials del curs és que els professionals sanitaris puguin "diagnosticar la profunditat d'una cremada, calcular correctament la seva extensió, tenir un coneixement bàsic del tractament i els criteris de derivació, si són cremades senzilles que es poden tractar en l'àmbit ambulatori o si el o la pacient necessita ser derivat a un centre especialitzat", diu el Dr. Jordi Serracanta.

Una de les principals novetats d'aquest curs, que s'ha desenvolupat en dues jornades, una teòrica i una altra pràctica, és que "s'ha posat l’accent en la part de les cures. Per a això s'han fet tallers molt enfocats a infermeria i a tècniques de cures i embenatges, pràctiques que han estat dirigides per professionals de la Unitat de Cremats", conclou el Dr. Jordi Serracanta.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és un dels centres de referència a escala mundial en el tractament de grans cremats. Fruit d'aquesta gran expertesa, la Unitat de Cremats va ser la primera de l'Estat a aconseguir l'acreditació EBA de l'Associació Europea de Cremats, un reconeixement als alts estàndards de qualitat de Vall d'Hebron en la cura dels pacients amb grans cremades.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.