Posem en marxa el projecte ‘Interrupcions Zero’ per evitar interferències al personal d’infermeria durant la preparació i administració de medicaments

És una iniciativa infermera de l’àrea de coneixement del Pacient Fràgil Traumàtic, ideada per minimitzar les interrupcions durant aquest procediment.

10/05/2022

A l’hospital, les infermeres són les responsables de la preparació i administració de fàrmacs, activitat considerada d’alt risc i que precisa un espai lliure d’interrupcions. Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels i les pacients, s’ha desplegat el projecte ‘Interrupcions Zero’, que inclou una sèrie d’accions destinades a professionals i pacients per fomentar i conscienciar sobre la importància de no interrompre al personal d’infermeria durant la preparació i administració de fàrmacs. 

El projecte està integrat com una línia de treball de la Subcomissió de Seguretat i Excel·lència en Cures, i coordinat des de la Unitat de Gestió del Coneixement i Avaluació, de la Direcció d’Infermeria. Montserrat Martínez, presidenta de la Subcomissió de Seguretat i Excel·lència en Cures, Raquel Corredor, vicepresidenta, i Marisol Armengol, membre de la subcomissió, han estat les persones encarregades de coordinar i desplegar aquest projecte.

Montserrat Martínez ressalta que "l’objectiu d’aquest projecte és garantir la seguretat del pacient i minimitzar els possibles esdeveniments derivats de les interrupcions innecessàries”.

D’aquesta manera, durant la preparació i administració de fàrmacs, el personal d’infermeria portarà una armilla de color vermell per tal que no pateixi interrupcions. A més, Raquel Corredor explica que “quan els pacients ingressin rebran un full informatiu amb les recomanacions específiques per reduir les interrupcions durant el procediment”.

Per la seva part, Marisol Armengol afirma que "quan una infermera o un infermer està preparant i administrant medicaments ha d'estar molt concentrat i ha de tenir un espai lliure d'interrupcions per tal de garantir la seguretat del pacient”

Aquesta iniciativa s’ha posat en marxa a l’àrea de coneixement del Pacient Fràgil Traumàtic de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, i posteriorment es desplegarà a la resta dels centres de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.