Vall d’Hebron aposta per les Infermeres de Pràctica Avançada per millorar l’atenció al pacient i la seva família

En el Dia Internacional de la Infermeria fem valdre la figura del professional de la infermeria especialitzat, amb capacitat per prendre decisions complexes i formació per exercir la docència, la recerca i millorar la seguretat del pacient.

12/05/2022

Professionals d’infermeria amb un enfocament especialitzat, capacitat i coneixement per prendre decisions complexes i una pràctica àmplia. És la figura de la Infermera de Pràctica Avançada (IPA), una de les apostes de Vall d’Hebron dins el seu pla estratègic 2021-2025. “La Infermera de Pràctica Avançada té un gran impacte en els resultats de salut i en la qualitat de vida i experiència dels pacients i les seves famílies”, destaca Montserrat Martínez, adjunta a la Direcció d'Infermeria. Aquests professionals sanitaris, que tenen una especialització a nivell de màster universitari i als quals Vall d’Hebron també ofereix un itinerari formatiu enfocat al seu desenvolupament professional, fan servir el coneixement avançat, l’experiència i la recerca per influir directament en els pacients i en altres professionals. També incideixen en la nova organització de l'hospital en Àrees del Coneixement, que promou la interdisciplinarietat i el treball en equip per part dels professionals sanitaris de diferents especialitats i nivells assistencials. 

La Direcció d’Infermeria de Vall d’Hebron ha identificat 48 llocs de treball susceptibles d'acollir aquest perfil professional i ha avaluat més de cent Infermeres de Pràctica Avançada que hi treballen. Entre les Infermeres de Pràctica Avançada de Vall d’Hebron n'hi ha educadores diabetològiques, infermeres dedicades a l'atenció comunitària, estomaterapeutes  especialitzades en el control del pacient amb ostomies, infermeres oncohematològiques o infermeres de cures pal·liatives, per posar alguns exemples.

Aquest perfil d’infermera experta ofereix una atenció directa al pacient i família, dona continuïtat i seguiment al procés d'atenció, mesura indicadors d’impacte per al pacient, aporta una pràctica clínica àmplia i diferenciada i genera coneixement en cures. És a dir, la seva feina no es limita a l’assistència dels pacients, sinó que és referent docent, investigador i aporta innovació a la institució sanitària on treballa.

Projectes de recerca

Les infermeres que fan pràctica avançada estan capacitades per liderar projectes d’investigació,  observa Esperanza Zuriguel, coordinadora de recerca i innovació en Infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap de grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR): “l’objectiu final és l'aplicabilitat dels coneixements que generen a la pràctica clínica”. Entre els projectes de recerca que porten a terme IPAs de Vall d’Hebron destaquen l’avaluació del programa de pacient expert per millor l’empoderament i la qualitat de vida de persones amb esclerosi múltiple, liderat per l’infermer de l’Àrea de Neurociències de Vall d’Hebron Miguel Ángel Robles. La infermera Hakima Ouaarab, del Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron, porta a terme un projecte orientat a promoure la salut afectiva i sexual des d’una perspectiva intercultural, i Rosa Casado, infermera referent de consultes externes de Cirurgia Vascular de Vall d’Hebron, avalua l'efectivitat d’un programa d’intervenció en infermeria de consultes externes per a pacients que reben esclerosi venosa. La infermera Laia Ventura, infermera referent de consultes externes de l’Hospital Infantil, està fent un estudi sobre la presència familiar en projectes invasius en pediatria i Nadia Puertas, Infermera referent de l’Àrea de Coneixement de Neurociències de Vall d’Hebron, ha avaluat  l'eficàcia d'una intervenció educativa a través de càpsules audiovisuals en pacients amb epilèpsia.

Tots aquests projectes s’han presentat a convocatòries competitives i han obtingut finançament per a la seva execució. Tant l'objecte d’estudi com les conclusions que se’n deriven es fonamenten en la pràctica clínica i reverteixen en els resultats sanitaris.

Perfil docent

Les IPA també actuen en el camp de la seguretat del pacient, per tal de prevenir i reduir els riscos, els errors i els danys que poden patir durant la prestació de l’assistència sanitària, i també tenen presència notable en el camp docent.

Destaquem també a les  tutores de les infermeres residents, que poden perfil professional d’Infermera de Pràctica Avançada tot i no ser requisit imprescindible, i  són responsables de la planificació, supervisió i avaluació dels residents d’infermeria durant la seva formació com infermeres especialistes.

Dia Mundial de la Infermeria

Avui, 12 de maig, se celebra arreu del món el Dia Internacional de la Infermeria en commemoració del naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820 - Londres, 1910), considerada mare de la infermeria moderna en fer valdre la importància de les cures. La figura de la Infermera de Pràctica Avançada manté viu l’esperit de Florence Nightingale, que durant la seva feina va detectar variables determinants en la supervivència dels pacients i va reivindicar la importància de l’atenció d'infermeria i l’entorn sanitari en la seva recuperació. 

Dels més de 8.500 professionals que treballen a Vall d’Hebron, 2.800 són infermers i infermeres, la gran majoria dones (un 83%).
 

Aquests professionals sanitaris fan servir el coneixement avançat, l’experiència i la recerca per influir directament en els pacients i en altres professionals.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.