S’ha signat l’acta fundacional de l’observatori estatal de resultats de valor per als pacients H2O

H2O és el primer projecte en l’àmbit europeu a gran escala que recopilarà i incorporarà els resultats dels i de les pacients de manera sistemàtica en la presa de decisions d'atenció mèdica.

13/05/2022

Avui s’ha dut a terme a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron la signatura oficial de l’acta fundacional de la seu a l’Estat de l’observatori europeu de resultats de valor per als pacients H2O (Health Outcomes Observatory). Es tracta del primer projecte en l’àmbit europeu a gran escala que recopilarà i incorporarà els resultats dels i de les pacients de manera sistemàtica en la presa de decisions d'atenció mèdica. L’observatori és una de les accions del consorci H2O, que està format per a 23 institucions líders en el món, incloent-hi hospitals universitaris, associacions de pacients, societats mèdiques, indústria farmacèutica i altres institucions sanitàries.

Dins del territori espanyol, Vall d’Hebron ha estat el promotor, juntament amb la farmacèutica Takeda, de posar en marxa l’observatori H2O. Properament s’aniran establint els observatoris d’Àustria, Alemanya, Països Baixos i l’observatori europeu, que garantirà l’harmonització entre territoris. Es preveu que, més endavant, altres països s’hi sumin.

L’observatori H2O mesurarà els resultats sanitaris de manera estandarditzada mitjançant eines digitals que es facilitaran als i les pacients per avaluar l’evolució de la seva qualitat de vida i el procés de recuperació després d’haver passat una malaltia. La recollida i anàlisi de dades permetrà a metges i pacients prendre decisions sobre qüestions importants pel que fa a la recuperació biopsicosocial de la persona, més enllà d’avaluar només els resultats de proves clíniques. En un primer terme, el projecte s’enfocarà a pacients amb diabetis, malaltia inflamatòria intestinal i alguns tipus de càncer.

L’entitat es basarà en la recollida i l’anàlisi comparatiu i estadístic de dades d’aquest tipus que ajudin a una millor interconnexió de tot el sistema de salut i a prendre decisions més eficients i sostenibles en benefici dels i de les pacients. La informació permetrà millorar l’atenció a cada pacient, centrar-se en el que és realment important i fer sostenible el sistema de salut oferint la millor atenció. A més, aquestes dades agregades s’utilitzaran per a noves investigacions i el desenvolupament de tractaments innovadors basats en l'evidència. Les dades recollides també podran ser compartides per l'observatori amb una àmplia gamma de parts interessades, inclosos investigadors, responsables de la política sanitària o empreses farmacèutiques, sempre garantint la protecció de dades i el seu maneig ètic.

Els i les pacients, protagonistes actius del seu procés de recuperació

En tot moment, els i les pacients tindran un control absolut sobre les seves dades de salut. I no només això: la iniciativa incorpora la perspectiva del i de la pacient sobre la percepció de la seva salut, la seva qualitat de vida i el seu procés de recuperació. A més, disposaran d’una visió integrada de la seva pròpia informació mèdica. Cada pacient podrà accedir a un panell personalitzat amb informació sobre la progressió dels seus resultats en salut i com es compara amb els resultats d'altres pacients a través de dades agregades i anònimes. Amb el consentiment de la persona, els i les professionals sanitaris implicats també rebran aquesta informació, la qual cosa permetrà un seguiment regular, actualitzat i un punt de comunicació amb el o la pacient per a la presa de decisions compartides. Amb H2O, s’inclou els i les pacients dins del sistema de salut de manera que s’arribarà a una comprensió més profunda de la càrrega de malaltia i de la qualitat de vida de les persones i es podran identificar àrees de millora potencial.

En un primer terme, el projecte s’enfocarà a pacients amb diabetis, malaltia inflamatòria intestinal i alguns tipus de càncer.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.