Dra. Alba Jové Riera

Institutions of which it is part

Cross-departmental services

Information Systems Management

Head of Unit

Sóc Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Actualment sóc cap d’Unitat de Suport a la Gestió de la Direcció de Sistemes d’Informació i Suport a la Decisió de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.  

Curriculum

Sóc Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció d'Hospitals per EADA i Màster en Documentació Mèdica per l´Institut pel Desenvolupament Informàtic per a Directius.
Vaig iniciar la meva formació a l'Hospital de Sant Pau i posteriorment a l'Hospital de Bellvitge. Després vaig tenir l'oportunitat de crear el Servei de Documentació Mèdica a l'Hospital del Sagrat Cor, tasca que també vaig desenvolupar al Centre Mèdic Teknon. Posteriorment, a l'Hospital Maternoinfantil del Vall d'Hebron, vaig dirigir la Secretaria Tècnica i el Departament d'Informàtica.
Uns anys després, a Mútua Universal, Mútua d'accidents de treball, vaig entrar en contacte amb la sanitat des del punt de vista de les mutualitats, sent responsable del Control de Gestió del Departament de Contingència Comuna i Compte Propi.L'última etapa professional l'he desenvolupat a l'Hospital Vall d'Hebron al capdavant de la Unitat de Suport a la Gestió, col·laborant en diferents projectes relacionats amb la gestió i anàlisi de la informació, quadern de comandament, llistes d'espera, previsions d'activitat...
En l'àmbit docent vaig impartir classes en un cicle formatiu superior de Documentació Sanitària i he participat en diferents articles i comunicacions a congressos i jornades.
Alba Jové Riera

Institutions

Cross-departmental services

Information Systems Management

Head of Unit

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.