Nou Edifici d'Atenció Ambulatòria Vall d'Hebron

Procurarà una atenció més integral i donarà resposta a les necessitats actuals i futures dels pacients

El nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron agruparà pràcticament tots els serveis ambulatoris i allotjarà un total de 250 consultes, cent gabinets, cent places d’Hospital de Dia, unitats de farmàcia ambulatòria i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport en deu plantes.

Project description

El projecte del nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron és una construcció de deu plantes i 46.210 m2 sobre rasant que s’aixecarà a l’altra banda de la Ronda de Dalt, just davant de l’Hospital General. La construcció es preveu que s’iniciï al 2024 i que estigui acabat el 2026. Està dissenyat pels arquitectes Diego Nakamatsu i Lluís Morán, amb experiència prèvia en instal·lacions sanitàries.

Concentrarà pràcticament tots els serveis ambulatoris, excepte els pediàtrics, i allotjarà 250 consultes, cent gabinets, cent places d’Hospital de Dia, unitats de suport al diagnòstic i al tractament, unitats de farmàcia ambulatòria i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport com espais administratius, d’informàtica i de treball per a professionals.

Les consultes es distribuiran al voltant de grans vestíbuls i cadascuna d’elles disposarà d’un back office, un espai multidisciplinari pensat per facilitar l’accés directe a la consulta de professionals de diferents especialitats. D’aquesta forma seran els professionals qui es desplacin i no serà necessari que el pacient ho faci. Les noves consultes estan orientades a facilitar un canvi de model assistencial, dirigit a promoure que els pacients que necessiten un abordatge multidisciplinari per part de diferents equips sanitaris puguin ser atesos en una mateixa jornada situant d’aquesta forma al pacient en el centre.

Les mesures de producció i d’estalvi d’energia aplicades a l’edifici segueixen el model d’arquitectura conscient, respectuosa, sostenible i verda. En aquesta línia, l’edifici es construirà amb elements industrialitzats i prefabricats amb un sistema de lames verticals a les façanes per aconseguir protecció i filtre solar. També està prevista la instal·lació de plaques solars, així com la introducció d’elements tecnològics per a poder fer la traçabilitat dels pacients a mode virtual i robotitzar la distribució logística.

 

 

El nou Vall d’Hebron

El nou Edifici d’Atenció Ambulatòria forma part del nou Vall d’Hebron, una transformació molt ambiciosa que suposa un canvi organitzacional i competencial dels i les professionals i també implica intensificar la col·laboració amb l’atenció primària i les institucions presents en l’àrea de referència territorial. Suposarà un gran repte traslladar l’activitat ambulatòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que cada any mobilitza un milió de visites, a les noves consultes.

Un cop el nou edifici estigui en funcionament, l’Hospital concentrarà recursos per a l’hospitalització i l’activitat quirúrgica i mantindrà la part més complexa de les unitats de diagnòstic i laboratori. Només l’Hospital Infantil preservarà la pràctica totalitat de les consultes actuals, recentment renovades.

 

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.