La participació del pacient en la seva seguretat protagonitza la IV Jornada de la Seguretat del Pacient

Amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat del Pacient, Vall d’Hebron celebra una jornada virtual centrada en la seguretat del pacient hospitalitzat adult i pediàtric, i en els processos d’anestèsia segurs.

15/09/2022

Coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat del Pacient, que se celebra el pròxim 17 de Setembre, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha organitzat avui una jornada virtual dirigida a professionals centrada en la seguretat del pacient hospitalitzat adult i pediàtric, i en els pacients que passen per un procés anestèsic. Enguany se celebra ja la quarta edició que porta per títol “Pràctiques segures i participació del pacient en la seva seguretat”. Han participat 450 professionals de diferents centres i organitzacions sanitàries de Catalunya. El Dr. Jesús Martínez, coordinador de la Unitat de Seguretat de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha destacat el compromís del centre amb la seguretat. “El pacient està en el centre de les cures i de tots els processos i és per això que fomentem que es notifiquin possibles esdeveniments adversos que acusin incidents de seguretat, per tal de donar respostes que ens permetin millorar el sistema, sense buscar culpables”, ha explicat. 

L’objectiu de la jornada és treballar millores tant en l’assistència a pacients hospitalitzats (adults i infants) i en el procés d’anestèsia. S’han debatut dos temes: “La importància de les pràctiques segures en el dia a dia de l’assistència” i “La participació del pacient en la seva seguretat”. 

Un incident en seguretat sol compartir un d’aquests ingredients: la falta de coneixement, la falta d’estandardització, la variabilitat i la falta d’habilitats no tècniques. La bona notícia és que com ho sabem, podem treballar-ho per anticipar-nos i evitar l’incident. “Com es pot veure a altres disciplines no tan llunyanes com la indústria, l’aviació o les centrals nuclears, els protocols i els procediments basats en l’evidència generen estandardització i redueixen la variabilitat”, ha mencionat el Dr. Jesús Martínez. “Aprendre de la gestió de la seguretat d’altres disciplines ens ajuda a optar a estratègies com la formació dels usuaris del sistema (pacients), o l’avaluació de sistemes de barreres que garanteixin una atenció de qualitat i més segura”, ha afegit.

Amb el segon tòpic, “La participació del pacient en la seva seguretat”, es busca potenciar eines i valors que millorin la prevenció i serveixin de barreres davant un possible incident, com l’apoderament del pacient en la seva seguretat, que el fa participar de forma activa i ser coneixedor de les pràctiques segures que han de fer els professionals. “Cada cop és més freqüent la notificació d’incidents referits per pacients, com el cas que es presenta a la Jornada, un vídeo amb una entrevista al pacient VF, on ens explica la seva experiència en un incident de seguretat”, ha apuntat el Dr. Jesús Martínez. “Aquest és un procés maduratiu i un canvi d’un paradigma d’una atenció paternalista a una atenció activa i participativa”, ha destacat. En la gestió del canvi, hi ha tres grans reptes: Els pacients, els professionals i les institucions. La idea es aconseguir que aquests tres elements es comuniquin, prenguin decisions compartides, s’avaluïn i siguin un únic element conjunt en la millora continua de la seguretat. “La seguretat del pacient som tots”, ha incidit el Dr. Jesús Martínez.

Projecte "Educ@ndo" 

Un any més, diversos professionals han compartit amb els assistents experiències dins el seu àmbit i projectes relacionats amb la seguretat. És el cas del Dr. Pavel Olivera, cap de la unitat d’Hemostàsia, Trombosi i Hemofilia, que ha presentat “Educ@ando”. Es tracta d’un projecte d’educació digital per a pacients anticoagulats, però que es podria ampliar a pacients amb altres patologies. La seva finalitat és millorar la seguretat del pacient enfortint l’adherència als tractaments; fent-lo partícip de la seva malaltia. Com? “A través de petits vídeos de pocs minuts, que estan penjats al web de Vall d’Hebron i xarxes socials com Youtube i es poden mirar a través d’un dispositiu mòbil, els hi expliquem quina és la seva patologia –ictus, trombosi, arrítmies... –; com ha de ser el seu tractament; quina medicació han de prendre i com; a quins senyals d’alarma s’ha d’estar atent, i informació pràctica amb contactes de l’Hospital”, ha explicat el Dr. Pavel Olivera. “Els hi oferim informació general i personalitzada i en el cas de la gent gran els hi facilitem l’accés”, segueix. “La idea és oferir informació veraç i fidedigne i s’oblidin de consulta al Dr. Google”, ha afegit. D’aquesta manera, el pacient passa a ser actiu, participa en la gestió de la seva malaltia, i es guanya en seguretat. “Educ@ando”, ja compta amb el vistiplau d’atenció a l’usuari i està validat per la Federació Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) i la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (FETH). 

Coincidint amb la jornada se celebra també un acte de reconeixement als referents de seguretat de pacients de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La Dra. Soledad Romea, directora de Qualitat, Processos i Innovació s’ha encarregat de donar la benvinguda. I els doctors Jordi Giralt, president de la Comissió de Seguretat del Pacient i cap del servei d’Oncologia Radioteràpia, i Jesús Martínez, coordinador de la Unitat de Seguretat de Pacients, han fet entrega del distintiu i del certificat de reconeixements als referents en seguretat del centre després de fer els seus respectius parlaments. El final de l’acte ha acabat amb una foto de grup i un piscolabis.

“Cada cop és més freqüent la notificació d’incidents referits per pacients, estem davant un canvi de paradigma d'una atenció paternalista a una atenció activa i participativa"

Share it:
Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.