Sra. Mªluisa Angles Mellado

Institutions of which it is part

General Hospital

Basic Occupational Health and Safety Unit

Soc infermera del treball i l'experiència que he adquirit en l'àmbit assistencial em facilita molt la meva activitat actual. Tinc un coneixement ampli del risc biològic a l’entorn sanitari, de l'ús dels equips de protecció individual i dels equips de bioseguretat. Un dels meus objectius és treballar perquè els professionals de la salut puguin desenvolupar la seva activitat laboral en les millors condicions de seguretat possibles.

Curriculum

Des que vaig finalitzar els estudis d'infermeria el 1985, he treballat com a infermera assistencial en diferents àrees medicoquirúrgiques de l’Hospital Vall d’Hebron, com ara cirurgia digestiva i àrees mèdiques com oncologia, hematologia, extraccions de laboratori o Urgències de l'Hospital General. Des de l'any 2001 desenvolupo la meva activitat com a infermera del treball a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals. D’altra banda, durant el període de treball a Urgències vaig tenir alumnes en període de pràctiques de diferents escoles universitàries d'infermeria. A més, des que estic a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals imparteixo formació als treballadors, de tipus presencial i també a distància. Soc Diplomada en Infermeria des de l'any 1985 i m’he especialitat en infermeria del treball. He intentat adquirir coneixements en diferents camps, com la gestió dels serveis d'infermeria, i també he cursat un postgrau de gestió de cures infermeres i un màster en prevenció de riscos laborals en l'especialitat d'higiene, seguretat i ergonomia.
Mªluisa Angles Mellado

Institutions

General Hospital

Basic Occupational Health and Safety Unit

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.