Curs d'Estadística Bàsica per a la Recerca Biomèdica

 Cursos
  Aula d'Informàtica Mòdul Sud Pavelló Docent —
14/11/2022
14/11/2022 -- From 09:00h to 13:30h
Organize :
Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Modality: Presencial
Share it:

Presentació
La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme.
L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada.
L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el programari estadístic lliure R (http://r-project.org) i la interfície d'usuari “R Studio” que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres . Convé assenyalar que no es tracta d'un curs d'R sinó d'un curs d'estadística, amb R y Rstudio
A qui s'adreça el curs
Els curs s'adreça a investigadors -pre o post docs- i professionals de la biomedicina i àmbit de la salut que desitgin aplicar l’estadística en els seus estudis o que, simplement, vulguin entendre millor els estudis realitzats pels bioestadístcs o les demandes efectuades pels revisors dels seus treballs..
Professorat
El curs està organitzat per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). 
El curs serà impartit pel coordinador de la UEB, i Dr. Santi Pèrez-Hoyos, Llicenciat en Matemàtiques , Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària , el Dr. Alex Sánchez, professor titular del departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona, i per membres de la UEB : Dra. Dr. Augusto Sao, Dr. en Salut pública i metodologia de la investigació biomèdica, i la Srta. Miriam Mota graduada en Estadística Aplicada y Master en Bioinformática y Bioestadística.
Organització
El curs es farà en un aula de informàtica, de forma que no cal que els alumnes portin ordinadors. Tot el programari estarà instal·lat als ordinadors que es facin servir i es facilitarà la forma d’accedir per a que l’alumnat s’ho pugui instal·lar una vegada finalitzat el curs. 
La metodologia serà de caire teòrico-pràctic. Cada sessió es dividirà en una part d'exposició teòrica seguida o intercalada amb parts pràctiques. En cada sessió participaran dos professors, un que estarà donant la classe i l’altre que estarà atenent els dubtes individuals que puguin tenir els alumnes.
Es potenciarà el treball amb dades reals i la discussió d'alguns casos presentats pels alumnes del curs.
Dates, horaris i lloc de realització
El curs consisteix en 5 sessions de 4 hores
Les sessions es faran els 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre de 9 a 13:30, amb un descans de 30 minuts, a l'aula d’informàtica del Mòdul Sud de la Facultat de Medicina (Pavelló Docent) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Continguts
Els continguts del curs són els següents:
Dia 1. Introducció a R i R-Studio i Tidyverse 
Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R 
Dia 2. Estadística descriptiva II: Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts.
Dia 3.- Introducció a la inferència. Intervals de Confiança. 
Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics
Dia 4. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives (Santi) 
Proves d'hipòtesis III: Taules de contingència, Khi² 
Dia 5. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC
Exercici resum d’anàlisis de dades reals (Santi) 1 de julio
Més informació: Per qualsevol dubte, podeu contactar per mail amb Santi Pérez Hoyos (santi.perezhoyos@vhir.org) 

https://is.gd/VHIR_EBB

cid:image007.png@01D8D270.E508F810

Related activities

Jornada de Cáncer de cérvix localmente avanzado: Perspectivas en el manejo terapéutico

06/02/2023 - 09:00
Médicos especialistas y residentes de oncología radioterápica, oncología médica y ginecología, radiología y medicina nuclear, Enfermería, residentes especialistas de Física y Protección Radiológica .
More information

V Jornada Infección y Terapias biológicas

06/12/2023 - 09:00
Médicos (facultativos y residentes) y Farmacéuticos que pautan terapias biológicas
More information

Curso de Aspectos claves para mejorar la vacunación en migrantes recién llegado

Edificio ICS Balmes C/ Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, C/ de Balmes, 20. CP 08006, Barcelona
06/12/2023 - 16:00
Profesionales que trabajan con migrantes tanto en el ámbito sanitario como en lo social. Cómo: -Personas que trabajan en temas de Salud Pública tanto a nivel local como nacional -Personal que desarrolla sus funciones en centros de migrantes y centros de vacunación -Mediadores culturales -Trabajadores/as sociales -Personas que trabajan en áreas relacionadas con migración -Profesionales sanitarios (médicos; enfermeros/as; otros)
More information

Vacunas 2023 - XXVII Curso de Actualización en Inmunizaciones (presencial y virtual)

09/14/2023 - 09:00
More information

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.