Maneig de la ventilació i la via aèria en el pacient pediàtric i neonatal en l’àmbit del transport

El maneig de la via aèria forma part fonamental de l’activitat del SEM Pediàtric, per això se sol·licita formació específica al Servei d’Anestesiologia de Vall d’Hebron.

Un cop detectades les necessitats, es dissenya una formació que abasta aspectes teòrics, revisió de les darreres publicacions amb relació a algoritmes adaptats a l’atenció prehospitalària, i d’habilitats tècniques.

Addressed to:

Healthcare professionals

El primer bloc teòric és presencial i es tracten temàtiques com són els algoritmes d’actuació i recomanacions en l’accés de la via aèria difícil, seqüència d’intubació ràpida i farmacoteràpia o accés quirúrgic de la via aèria. 

En el bloc pràctic s’organitzen cinc tallers de simulació que finalitzen amb un debriefing clínic TALK. També es practica en un total de cinc escenaris de simulació.

Goal

Dotar als professionals de coneixements teòrics sobre el maneig bàsic i avançat de la via aèria pediàtrica integrats a la pràctica clínica amb simulació de diferents pacients i escenaris.

Share it

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.