Ajuts per a la intensificació de professionals de la salut

L'objecte d'aquesta convocatòria és facilitar la dedicació a la recerca de 2 professionals d'Infermeria, Llevadoria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Dietètica i Nutrició, Podologia, i Treball Social del Campus Vall d'Hebron.

16/06/2023

El Campus Hospitalari Vall d’Hebron reuneix les condicions idònies per poder desenvolupar recerca translacional d’alt nivell: gran volum de patologia d’alta complexitat, professionals d‘excel·lència contrastada i reconeguda internacionalment, i un Institut de recerca (VHIR) que aposta per obrir noves línies de recerca.

L’aposta del Campus per reforçar la recerca es tradueix en un programa d’ajuts per a la intensificació de professionals de la salut. La finalitat d'aquesta actuació és incrementar el nombre d’aquests professionals que fan simultàniament activitats de recerca, orientada a traslladar el coneixement als pacients i a generar hipòtesis de recerca des de la pràctica assistencial.

Aquest ajut ha de permetre la contractació laboral durant dos anys del personal que substitueixi a les persones candidates, durant el temps que equivalgui a l'alliberament del 50% de la jornada laboral de les persones adjudicatàries en còmput anual.

Les condicions d’aquesta convocatòria s'estableixen de conformitat amb la European Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), que estableix l'aplicació de mesures obertes, d'igualtat de gènere, transparents i basades en els mèrits, per a contribuir a la promoció de la Recerca i la Innovació Responsable (OTMR).

L'objecte d'aquesta convocatòria és facilitar la dedicació a la recerca de dos professionals d'Infermeria, Llevadoria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Dietètica i Nutrició, Podologia, i Treball Social del Campus Vall d'Hebron, mitjançant la contractació de personal substitut que desenvolupi les tasques assistencials de les quals se'ls allibera. La durada de l'ajut és de 2 anys.

Podeu consultar les bases completes aquí

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.