Vall d’Hebron millora les habilitats dels equips multidisciplinars de ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria i donació en asistòlia no controlada mitjançant formació amb simulació in situ

Un total de 64 professionals han participat durant el 22, 23, 27 i 28 de juny en sessions de sis hores eminentment pràctiques per realitzar ECPR i DANC seguint les recomanacions i protocols de Vall d’Hebron.

30/06/2023

La supervivència a una aturada cardiorespiratòria que no respon a les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar inicials és molt baixa. L’ús de l’oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) en aquests pacients en aturada cardíaca refractària, el que es coneix com a ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria (ECPR), s’ha implementat en els últims anys per oferir una opció de supervivència a aquests malalts, sempre i quan sigui realitzada en centres amb àmplia experiència i per equips experts i molt entrenats. Vall d’Hebron ha realitzat durant quatre jornades noves edicions del curs de ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria (ECPR), incloent-hi també la donació en asistòlia no controlada (DANC).

Aquestes tècniques complexes requereixen la intervenció i coordinació d’equips multidisciplinaris per avaluar la indicació, fer el procediment i minimitzar el temps que s’empra en aplicar la tècnica. Un total de 64 professionals entre metges i infermers dels serveis de Medicina Intensiva,  Urgències, Cardiologia, Coordinació de Trasplantaments, a més de metges i tècnics en emergències sanitàries del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), han participat durant el 22, 23, 27 i 28 de juny en sessions de sis hores eminentment pràctiques per realitzar ECPR i DANC seguint les recomanacions i protocols de Vall d’Hebron.

En aquesta nova  edició, el curs també s’ha realitzat a través de tècniques de simulació d’alta fidelitat in situ, en les quals s’han recreat dos escenaris d’aturada cardíaca al Servei d’Urgències en què cadascun dels participants del curs (16 alumnes en cada jornada) l’atenien des del seu lloc de treball al circuit assistencial que segueix en la vida real. “La ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria és un procediment d’altíssima complexitat que requereix un equip amb experiència i molt coordinat. Realitzar-lo de forma simulada en l’entorn real i sobretot analitzar com s’ha desenvolupat el cas en la sessió de debriefing posterior permet millorar els equips amb una experiència immersiva en un entorn controlat per tal de millorar tant les habilitats tècniques com sobretot les no tècniques”, resumeix el Dr. Eduard Argudo, del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i un dels directors i coordinadors del curs, que juntament amb  el Dr. Jordi Riera, director del programa d’ECMO d’adult de Vall d’Hebron, la Dra. María Martínez del Servei de Medicina Intensiva, els Drs. Jordi Llaneras i Ada Redondo del Servei d’Urgències, el Dr. Cristopher Mazo de Coordinació de Trasplantaments i les infermeres de l’equip d’ECMO del Servei de Medicina Intensiva Elisabet Gallart, Gemma Marín i Anna Lamora han estat participant com a docents en les quatre edicions realitzades.

El curs consta d’una primera part teòrica sobre la fisiologia de l’aturada cardíaca i l’optimització de la ressuscitació cardiopulmonar d’alta qualitat, seguida dels protocols d’ECPR i DANC i un taller que introdueix a la simulació d’alta fidelitat. Tot seguit, té lloc la part pràctica, on es realitzen dues simulacions in situ d’alta fidelitat: una aturada cardiorespiratoria extrahospitalària traslladada pel SEM i una aturada cardiorespiratòria intrahospitalària a l’espai d’urgències. Vall d’Hebron ja ha atès més de 60 pacients en aturada cardíaca amb ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria (ECPR). Entre ells l’Audrey, reanimada a Vall d’Hebron després de sis hores d’aturada cardíaca per hipotèrmia accidental, un cas que va fer la volta al món i va ser publicat a la revista mèdica The Lancet. Només l’any passat, Vall d’Hebron va atendre 26 pacients amb ECPR.

Aquestes tècniques complexes requereixen la intervenció i coordinació d’equips multidisciplinaris per avaluar la indicació, fer el procediment i minimitzar el temps que s’empra en aplicar la tècnica.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.