Vall d'Hebron, pioner a Europa en utilitzar una nova tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per catèter que evita la cirurgia a cor obert a pacients amb cardiopaties congènites

El dispositiu Alterra Adaptive Prestent permet implantar vàlvules per catèter a pacients amb cardiopaties congènites que pateixen insuficiència severa de la vàlvula pulmonar.

29/08/2023

Les cardiopaties congènites són les malformacions congènites més freqüents, afectant entre 5 i 12 de cada 1000 nadons (a prop de 600 nous casos cada any a Catalunya). Algunes d'aquestes cardiopaties es caracteritzen per tenir una estretor a la sortida del cor cap al pulmó (vàlvula i artèria pulmonars) i poden requerir tractament quirúrgic fins i tot a l'època de nounat. A conseqüència d'aquests tractaments és freqüent que la vàlvula pulmonar es faci insuficient i que en requereixi anys més tard la substitució. La tecnologia ens ofereix avui dia vàlvules pulmonars que es poden implantar per catèter, però un nombre important d'aquests pacients no són bons candidats a causa de la gran dilatació que presenta la zona a tractar, i que impedeix que les noves vàlvules per catèter puguin quedar ben ancorades i estables en ser implantades.

Vall d'Hebron és pioner a Europa a utilitzar, el maig del 2023, un stent autoexpandible (Alterra Adaptive Present) que funciona com a "adaptador" per poder convertir pacients no candidats a rebre una nova vàlvula pulmonar mitjançant un catèter, en bons candidats. “Gràcies a aquest dispositiu, es pot implantar la vàlvula pulmonar per catèter a pacients que no eren prèviament candidats al tractament percutani, evitant d'aquesta manera una cirurgia a cor obert amb tot el que això comporta", explica el Dr. Pedro Betrián, responsable de la Unitat d'Hemodinàmica Pediàtrica, que amb el seu equip ha dut a terme aquesta nova tècnica.

Joan és un pacient de 17 anys amb Tetralogia de Fallot que va ser operat amb vuit mesos de vida per corregir-la, però en arribar a l'adolescència havia desenvolupat una insuficiència de la vàlvula pulmonar severa que requeria tractament. Sense aquest nou dispositiu Joan s'hauria hagut de sotmetre a una operació a cor obert, però va poder rebre una nova vàlvula pulmonar per catèter i a les 24 hores ja era a casa amb la nova vàlvula funcionant perfectament. La recuperació va ser tan ràpida que Joan va poder estudiar per a l'examen de selectivitat que se celebrava poques setmanes més tard i actualment iniciarà estudis universitaris.

Davant l'èxit d'aquesta primera intervenció, es va realitzar la mateixa tècnica per a un segon pacient, també adolescent, amb estenosi pulmonar congènita, tractada mitjançant una dilatació amb catèter al període neonatal, que també havia desenvolupat una insuficiència pulmonar severa, amb el mateix bon resultat i ràpida recuperació.

"Un nombre significatiu de pacients que requereixen l'implant d'una vàlvula pulmonar, es podran beneficiar d'aquest nou dispositiu i evitar així una cirurgia a cor obert", exposa el Dr. Pedro Betrian.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és l'únic centre de Catalunya que disposa d'un equip de professionals que atenen les cardiopaties congènites des de la vida fetal a l'adulta i fa una assistència integral al mateix centre, oferint continuïtat assistencial i assegurant la millor atenció durant la fase de transició de l'edat pediàtrica a l'adulta, un període sensible. El programa de Cardiocirurgia i Cardiologia Pediàtriques, liderat pels Dr. Raúl Abella, i el Dr. Ferran Rosés, compta amb més de 40 anys de trajectòria, i més de cent professionals involucrats en l'atenció al pacient pediàtric amb cardiopatia congènita. Vall d'Hebron és centre de referència a l'estat (acreditació CSUR) en Assistència integral del pacient pediàtric amb cardiopatia complexa, Hipertensió pulmonar complexa pediàtrica i Trasplantament cardíac pediàtric.

Vall d'Hebron és pioner a Europa a utilitzar, el maig del 2023, un stent autoexpandible (Alterra Adaptive Present) que funciona com a "adaptador" per poder convertir pacients no candidats a rebre una nova vàlvula pulmonar mitjançant un catèter, en bons candidats

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.