La Unitat d’Arrítmies comença a realitzar una innovadora tècnica de tractament de les arrítmies

L'ablació amb camps elèctrics polsats provoca una electroporació irreversible, que només destrueix molt selectivament el teixit cardíac que causa l'arrítmia.

02/02/2024

La Unitat d'Arrítmies de Vall d'Hebron ha començat a fer aquest mes una innovadora tècnica per al tractament de les arrítmies cardíaques, l'ablació de camp elèctric polsat. Igual que el tractament tradicional (l'ablació per radiofreqüència i la crioablació), destrueix el teixit que causa l'arrítmia, però ho fa d'una manera molt selectiva: només lesiona el miocardi, no les estructures adjacents. "L'ablació amb camps elèctrics polsats només afecta les cèl·lules miocàrdiques causants de l'arrítmia, de forma que no causa en el pacient efectes col·laterals a altres teixits", exposa la Dra. Nuria Rivas, cap de la Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. De cara a introduir aquesta nova tècnica a Vall d'Hebron, ha estat de gran utilitat comptar amb l'expertesa de la Dra. Raquel Adeliño, de la Unitat d'Arrítmies, que va realitzar una estada d'un any a la Clinique Pasteur, a Toulouse (França), un centre pioner en la realització de l'ablació per camp elèctric polsat, on va tenir l'oportunitat de formar-se en la seva realització per poder aplicar-la posteriorment.

De la mateixa forma que l'ablació per radiofreqüència i la crioablació, l'ablació amb camps elèctrics polsats es realitza a través d'un catèter que s'introdueix per una punció a l'engonal fins a l'aurícula esquerra. A més d'una major precisió en la lesió selectiva el teixit miocàrdic que provoca les arrítmies, l'ablació amb camps elèctrics polsats permet reduir la durada de la intervenció, el que implica una millora significativa de l'eficiència. Vall d'Hebron fa més de 300 ablacions a l'any; l'ablació cardíaca és una tècnica per tractar trastorns de la freqüència cardíaca per un error en l'impuls elèctric que es tradueix en batecs massa ràpids (taquicàrdia) o amb un patró irregular. Vall d'Hebron és Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) en cardiopaties familiars i cardiopaties congènites, i és membre de la xarxa de referència ERN GuardHeart.

"L'ablació amb camps elèctrics polsats només afecta les cèl·lules miocàrdiques causants de l'arrítmia, de forma que no causa en el pacient efectes col·laterals a altres teixits", exposa la Dra. Nuria Rivas.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.