Dra. Eva Baldrich Rubio

Institutions of which it is part

Sóc doctora en Ciències Biològiques, però al llarg dels darrers anys m'he especialitzat en el desenvolupament d'assajos ràpids i biosensors electroquímics amb aplicació diagnòstica. Després de molts anys formant-me a diferents centres de recerca, la meva motivació per venir a treballar a un hospital va ser estar més a prop dels pacients i les seves necessitats reals. Treballo perquè la meva recerca generi solucions que ajudin a millorar la qualitat de vida dels demés.

Curriculum

Vaig fer la llicenciatura en Biologia, un Màster en Genètica Molecular (1995) i el doctorat en Ciències Biològiques (1998) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Després vaig marxar al Departament d'Hematologia de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), on vaig treballar en la identificació i caracterització de noves variants del virus de la SIDA. El 2002 em vaig incorporar al Grup de Nanotecnologia i Bioanàlisi de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), on vaig participar durant tres anys en el desenvolupament d’aptasensors òptics i electroquímics per a la detecció ràpida i sensible de la trombina, un biomarcador cardiovascular. El 2006 em vaig unir al grup BioMEMS de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), on vaig ser la responsable del laboratori de biosensors. Al llarg de vuit anys, vaig contribuir al disseny, desenvolupament i optimització d'immunoassaigs i immunosensors per a la detecció de bacteris, biomarcadors cardíacs, hormones i neurotransmissors. Des del 2014 formo part del CIBBIM-Nanomedicine al VHIR, on lidero el Grup de Recerca en Nanoeines Diagnòstiques (Diagnostic Nanotools, DINA). L'objectiu principal de DINA és la utilització de nanoestructures, nanomaterials i nanocomponents com a transductors, plataformes de biofuncionalització i amplificadors de senyal per al desenvolupament de biosensors i assaigs ràpids amb finalitat diagnòstica. Ara mateix treballem principalment en dues línies de recerca: el desenvolupament d'assajos ultrasensibles per a la detecció de biomarcadors de càncer i la producció d'assajos simplificats ultraràpids per la detecció "a peu de llit" de biomarcadors d'ictus.
Eva Baldrich Rubio

Institutions

Vall Hebron Institut de Recerca

Head of group

Diagnostic nanotools (DINA)

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.