Sra. Sira Franquero Camps

Institutions of which it is part

Cross-departmental services

Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice

Head of Unit

Motivada per la filantropia i les causes socials, especialment pels projectes relacionats amb la salut i la infància. Amb més de quinze anys d'experiència en el camp del màrqueting i la comunicació a l’empresa privada, des de fa cinc anys tinc el privilegi de poder desenvolupar la meva carrera professional aplicant els meus coneixements a la captació de fons en organitzacions del tercer sector.

Curriculum

He centrat la meva carrera professional en el món del màrqueting, la comunicació i la captació de fons, treballant en llocs com la Fundació Josep Carreras, la Fundació Vicente Ferrer, la multinacional Montblanc Iberia, la Fundació Bosch i Gimpera (UB) o Cartier. 
L’any 2020 entro a formar part de la Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana de Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. Treballem per donar resposta a necessitats tant a nivell de finançament a través d’accions de mecenatge, com de desenvolupament de projectes en benefici dels pacients a través d’aliances estratègiques. Definim i executem l'estratègia i el pla d'acció en matèria de mecenatge i aliances, així com la fidelització de donants tant individuals com corporatius. Alhora, des de la nostra unitat definim també l’estratègia i coordinem la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa del Campus.
 
Formació:
- Direcció i Gestió d'ONGs 2019-20 (ESADE)
- Col·laboració entre ONG i empreses, 2017 (ESADE)
- Estratègia de recaptació de fons, 2015 (Institute of Fundraising, Londres)
- Social Media Marketing, 2014 (ESADE)
- Màrqueting i investigació del consumidor, 2002 (New York New School University)
- Llicenciatura en Sociologia, 1995-1998 (Universitat de Barcelona)
Sira Franquero Camps

Institutions

Cross-departmental services

Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice

Head of Unit

Vall Hebron Institut de Recerca

Head of unit

Fundraising Unit

Communication Directorate

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.